Αναπτυξιακή Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου Ζωγράφου

Αναπτυξιακή Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου Ζωγράφου

Στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ που έγινε στις 28 Δεκεμβρίου 2022, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η σύσταση «Αναπτυξιακής Ενεργειακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.» η οποία δημιουργεί ένα νέο, ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, να αξιοποιηθούν κονδύλια που λιμνάζουν και να εφαρμοστούν ευρύτερα χωρικά αναπτυξιακά σχέδια, πάντοτε με όρους διαφάνειας και τήρησης απόλυτης νομιμότητας, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία

Ο Δήμαρχος Βασίλης Θώδας μεταξύ των άλλων στην εισήγησή του, ανέφερε ότι «Οι ενεργειακές αναπτυξιακές ΑΕ ΟΤΑ φιλοδοξούν να αποτελέσουν κεντρικούς μοχλούς ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, να δημιουργήσουν ισχυρή προστιθέμενη αξία και να αποτελέσουν εταίρους στη συνεργατική εκτέλεση, από κοινού με τους ΟΤΑ, της δημοτικής και περιφερειακής πολιτικής, όπως συνάγεται από το πλέγμα διατάξεων στο οποίο εντάσσεται η σύσταση τους, υποστηρίζοντας την άσκηση πληθώρας αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων. Ιδίως καλούνται να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότητα το τεράστιο ενεργειακό πρόβλημα και του συνεπακόλουθου κόστους, το οποίο όπως γνωρίζετε είναι οξύτατο και θέτει σε κίνδυνο τόσο την ομαλή λειτουργία των διαφόρων υποδομών της πόλης εκτροχιάζοντας το οικονομικό τους κόστος, όσο και το επίπεδο ποιότητας ζωής ευάλωτων συμπολιτών μας. Με τη σύσταση της Αναπτυξιακής Ενεργειακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. δημιουργούμε  ένα νέο, ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, να αξιοποιηθούν κονδύλια που λιμνάζουν και να εφαρμοστούν ευρύτερα χωρικά αναπτυξιακά σχέδια, πάντοτε με όρους διαφάνειας και τήρησης απόλυτης νομιμότητας, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία».

 

 

Πρόεδρος της «Αναπτυξιακής Ενεργειακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.» επελέγη ο Λεωνίδας Κουφός και Αντιπρόεδρος ο Λάμπρος Γούμενος.

 

 

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου