Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Στη συνέχεια θα βρείτε πληροφορίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου της alliapopsi. Χρήσιμοι ορισμοί Για την αποτελεσματικότερη ενημέρωσή σας, χρησιμοποιούμε τους κατωτέρω ορισμούς και αρκτικόλεξα που έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια: α) Προσωπικά δεδομένα: Κάθε πληροφορία που ταυτοποιεί άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο (“υποκείμενο των δεδομένων”). β) Επεξεργασία: Η συλλογή καθώς και κάθε τυχόν μεταγενέστερη ενέργεια σε προσωπικά δεδομένα, όπως η καταχώριση, αποθήκευση, διόρθωση, αναζήτηση, διαβίβαση, διαγραφή κλπ. γ) Υπεύθυνος επεξεργασίας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας και ευθύνεται σχετικά έναντι των υποκειμένων των δεδομένων και των αρμόδιων Αρχών. δ) Ιχνηλάτες: Αρχεία, όπως ενδεικτικά “HTTP Cookies”, “Flash cookies”, “Browsing history” κλπ., που εγκαθίστανται σε τερματικές συσκευές (προσωπικοί υπολογιστές, κινητά, ταμπλέτες) και παρέχουν τη δυνατότητα συλλογής, αποθήκευσης και διαμοιρασμού πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα του χρήστη κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο. ε) Αρχεία καταγραφής (Data logs): Ηλεκτρονικά αρχεία των διακομιστών μας (application servers) τα οποία συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την περιήγηση στο διαδίκτυο (υπολογιστές, κινητά, ταμπλέτες) καθώς και στοιχεία που αντλούνται από τους Ιχνηλάτες. στ) ΓΚΠΔ (GDPR): Ο ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 της 27.04.2016 που ισχύει άμεσα και στην Ελλάδα από την 25.05.2018. ζ) ΑΠΔΠΧ: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).   Στοιχεία που συλλέγονται αυτόματα Η alliapopsi δεν συλλέγει αμέσως προσωπικές πληροφορίες σας μέσω της Ιστοσελίδας, αλλά μόνο τα κατ’ αρχήν ανώνυμα τεχνικά αναγνωριστικά στοιχεία που συλλέγονται από όλους τους ιστοτόπους διεθνώς, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip address), ο τύπος φυλλομετρητή (browser), το λειτουργικό σύστημα και οι παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, οι σελίδες και σύνδεσμοι της Ιστοσελίδας που επιλέγετε κλπ. Η alliapopsi δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται με άλλο τρόπο, οποιοδήποτε στοιχείο από συγκεκριμένους Ιχνηλάτες που δεν είναι απαραίτητοι για την λειτουργία της Ιστοσελίδας (προαιρετικά cookies) παρά μόνο εφόσον εσείς δεχθείτε να τους εγκαταστήσετε, δηλαδή βάσει δικής σας συγκατάθεσης. Στοιχεία που ενδεχομένως να μας παράσχετε εσείς Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρειαζόμαστε το όνομά σας ή ψευδώνυμο καθώς και μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να σας απαντήσουμε. Η χρήση των στοιχείων αυτών γίνεται επειδή εσείς μας τα παρέχετε και

συνεπώς στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας (6 παρ. 1 στοιχ. α΄ ΓΚΠΔ) όπως ειδικότερα αναφέρεται στη σχετικό ενημερωτικό κείμενο που μπορείτε να διαβάσετε στη σχετική σελίδα της  alliapopsi που βρίσκεται εδώ. Σύνδεσμοι τρίτων & Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Η alliapopsi συμπεριλαμβάνει συνδέσμους μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων διαδικτυακών τόπων που ανήκουν σε άλλους Υπεύθυνους Επεξεργασίας που ενδέχεται να προβούν σε επεξεργασία δεδομένων σας,  για την οποία η alliapopsi δεν φέρει ευθύνη. Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε Μπορείτε οποτεδήποτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@alliapopsi.gr για να πληροφορηθείτε αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας και σε καταφατική περίπτωση να ασκήσετε τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας ή περιορισμού της επεξεργασίας, όπως προβλέπεται στο ΓΚΠΔ και την ελληνική νομοθεσία. Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία κατευθείαν στην ΑΠΔΠΧ. Αναθεωρήσεις Σε περίπτωση μελλοντικών αλλαγών στη λειτουργία της alliapopsi που επηρεάζουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, θα τροποποιήσουμε αντίστοιχα την παρούσα ενημέρωση, ώστε να έχετε όλη τη σχετική πληροφόρηση και να ασκείτε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας.