1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής

1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής

Μια καινούργια μορφής Λογοδοσίας των Δημοτικών Συμβουλίων για κάθε 2μηνο αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο, άρχισε να εφαρμόζεται με σκοπό να γίνεται μια ουσιαστική συζήτηση επί των προτεινομένων θεμάτων που υποβάλλουν εγγράφως στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτικοί Σύμβουλοι.

1ο ΘΕΜΑ Συζήτηση για την εκπόνηση Μελετών Στατικής Επάρκειας για όλα τα Δημοτικά Κτίρια και τους κλειστούς αθλητικούς χώρους του Δήμου Ζωγράφου.

Δήμαρχος: Όντως αυτή τη στιγμή έχουμε στατιστικές επάρκειες για όλα τα Δημοτικά, τα σχολεία Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και ολοκληρώνονται οι μελέτες στατικής επάρκειας για τους Παιδικούς Σταθμούς.

Προβλήματα εντοπίζονται στο 5ο και 6ο Δημοτικό και σε δύο μάντρες του 3ου και 4ου Δημοτικού τα οποία μετά από συζήτηση λύθηκαν.

Η πρόταση της Διοίκησης είναι να γίνουν στατικές μελέτες επάρκειας σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία. Αυτή τη στιγμή έχουν εκπονηθεί πρωτοβάθμιοι σεισμικοί έλεγχοι για όλα τα σχολικά κτίρια στην πλατφόρμα απογραφής των κτιρίων του ΟΑΣ έχουν καταχωρηθεί όλα τα δημόσια κτίρια κοινωφελούς χρήσης που είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου και είναι διαθέσιμοι όλοι οι πρωτοβάθμιοι προσεισμικοί έλεγχοι.

Θα προχωρήσουμε σταδιακά ώστε να κάνουμε όλες τις μελέτες στατικής επάρκειας για τα δημοτικά κτίρια, αθλητικούς χώρους και γενικά όλων των χώρων που είναι στην ιδιοκτησία του Δήμου.

ΘΕΜΑ 2ο : Ποια η δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση του Δήμου που παρέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή και εάν είναι εφικτή η υλοποίηση του προγράμματος της.

Δήμαρχος: Αυτούς τους δύο μήνες που είμαστε Διοίκηση προσπαθούμε να αντιληφθούμε τι κατάσταση υπάρχει στο Δήμο, στη ΜΑΞΙΑΔΗΖ και στο ΝΠ Πολιτισμού και Αθλητισμού, τη Διοίκηση αυτών των δύο παραλάβαμε αρχές Φεβρουαρίου και είμαστε στη διαδικασία της απογραφής.

Για το Νομικό Πρόσωπο έχει συγκροτηθεί Επιτροπή Απογραφής η οποία μέχρι τέλος Μάρτη θα δώσει μια πλήρη εικόνα για την οικονομική κατάστασή του.

Τα οικονομικά δεδομένα  μέχρι στιγμής είναι κάπως συγκεκριμένα και η κατάστασή μας δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη τουλάχιστον γι’ αυτή τη χρόνια.

Στο Δήμο εκτός από άλλα οικονομικά προβλήματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, και δύο πρόσφατα οικονομικά προβλήματα, που προέρχονται από Κυβερνητικές αποφάσεις, όπως το τέλος ταφής απορριμμάτων για το οποίο είχε δοθεί αναστολή υλοποίησης από το 2022 και με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών δημιουργεί πρόσθετο κόστος για μεν το 2024 που είναι περίπου 780.000 ευρώ και για το 2022-2023 που είναι 546.000 ευρώ, γιατί υπήρξε μια επιχορήγηση η οποία παρακράτησε ένα ποσό για το τέλος ταφής του πρώτου 6μήνου του 2023.

Η αύξηση των μισθών των Δημοτικών Υπαλλήλων επίσης είναι ένα οικονομικό πρόβλημα της τάξεως του 1.200.000 ευρώ που σύμφωνα με την Κυβέρνηση θα δοθεί αύξηση των ΚΑΠ για να καλύψουν οι Δήμοι αυτή την αύξηση, για την οποία μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει νομοθετική ρύθμιση.

Η κρατική επιχορήγηση για το Δήμο είναι μειωμένη κατά 1.100.000  ευρώ γιατί το Μάιο του 2023 ο Δήμος πήρε προκαταβολή της τακτικής επιχορήγησης του 2024 η οποία παρακρατείται σε 4 ισόποσες δόσεις.

Επίσης υπάρχουν υποχρεώσεις του Δήμου που μεταφέρονται στην επόμενη χρονιά ποσού 695.198 ευρώ.

Η οικονομική κατάσταση από τα τρία Νομικά Πρόσωπα, η πιο προβληματική από οικονομική άποψη είναι του ΝΠ Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την οποία ακόμη δεν έχουμε σαφή εικόνα για τα έσοδα του. Υπάρχει ένα μεγάλο χρέος στο φυσικό αέριο ύψους 749.000 ευρώ γιατί δεν έχει πληρωθεί από τον Απρίλιο του 2022, 90.000 οφειλές στην ΕΥΔΑΠ,  25.664 στη ΔΕΗ και 26.297 περίπου σε προμηθευτές και 3.000 στον ΟΤΕ.

Στη ΜΑΞΙΑΔΗΖ υπάρχουν οφειλές 172.862 ευρώ που έρχονται από τις προηγούμενες χρονιές, όμως στα έσοδά της έχουν προκαταβληθεί τα ενοίκια του 2024 και 2025 του Ρυθμού από τον ενοικιαστή, και έχει προκαταβληθεί και για το πρώτο 6μηνο του 2024 από τον ενοικιαστή του κυλικείου. Έχει να λάβει έσοδα από το ενοίκιο του Δημαρχείου, από τους ενοικιαστές των γκαράζ και των ανθοπωλείων. Επίσης λόγω του ότι δεν είχε ασφαλιστική ενημερότητα, δεν είχε να καταβάλει τους μισθούς των υπαλλήλων το Γενάρη, γι’ αυτό ζήτησε από το Δήμο να καταβάλει το ενοίκιο που όφειλε και πληρώθηκαν οι μισθοί.

Τα διαθέσιμα των Νομικών Προσώπων είναι σε καταθέσεις: στη ΜΑΞΙΑΔΞΗΖ 2.631,35 ευρώ, στο Ν.Π. Πολιτισμού 151.512 ευρώ και στο Δήμο 7.672,695 ευρώ.

Αυτή η χρονιά θα είναι μια δύσκολη χρονιά εξαιτίας αυτών των επιβαρύνσεων που προέρχονται είτε από Κυβερνητικές αποφάσεις, είτε από δικά μας θέματα.

Για να αυξήσουμε τα έσοδα και να μπει μια τάξη  ενισχύσαμε το Τμήμα Εσόδων με ενσωμάτωση υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου στο Δήμο επειδή υπάρχουν μια σειρά έσοδα που χρονίζουν και δεν έχουν εισπραχθεί, όπως τα τέλη διέλευσης των εταιριών κινητής τηλεφωνίας που νομίζω από το 2021 δεν έχουν εισπραχθεί, το τέλος ακίνητης περιουσίας από τις διορθώσεις που έγιναν στα τ.μ., από τα αυθαίρετα και από τις  παράνομες κλήσεις,

ΘΕΜΑ 3ο Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ή σκοπεύει να προβεί η Δημοτική Αρχή για την αντιμετώπιση του προβλήματος στάθμευσης.

Δήμαρχος: 

Η Δημοτική Αρχή δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια μέχρι στιγμής. Εκείνο που σκοπεύει να κάνει είναι να αυξήσει τις θέσεις στάθμευσης στα υπάρχοντα γκαράζ, δηλ. είτε δημιουργώντας υπόγεια γκαράζ γι’ αυτό και ερευνούμε κάποιες πιθανές πηγές χρηματοδότησης, είτε δημιουργώντας κάποια καινούργια συστήματα σε υπέργεια γκαράζ που έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν  περισσότερα αυτοκίνητα.

Κάποιες τέτοιες λύσεις είναι  στο επίπεδο της διερεύνησης κυρίως του νομικού και οικονομικού αντικειμένου και δεν έχουμε προβεί σε καμία σχετική ενέργεια για να σας πούμε το τι θα γίνει.

Η Διοίκηση της ΜΑΞΙΑΔΗΖ έχει αναλάβει να διερευνήσει αυτό το χρηματοδοτικό πλαίσιο, γιατί από ίδιους πόρους δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να ανεβρεθούν περισσότερα έσοδα για να υπάρξουν και αντίστοιχες επενδύσεις.

 ΘΕΜΑ 4ο Διακύβευμα για τους πολίτες του Ζωγράφου είναι η ενοποίηση της Βίλας Ζωγράφου με τους παρακείμενους ελεύθερους χώρους πρασίνου. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της δημοτικής αρχής  σε αυτή την κατεύθυνση;

Δήμαρχος:

Για μας αυτό είναι το κορυφαίο έργο που πρέπει να γίνει πάση θυσία.

Υπάρχει μια μελέτη την οποία είχε παραλάβει από την Αναπτυξιακή Εταιρεία «Εύδημος ΑΕ» η Επιτροπή παραλαβής που είχε οριστεί από την προηγούμενη Διοίκηση.

Έχουμε διαφωνήσει όταν λάβαμε γνώση αυτής της μελέτης, γιατί θεωρούμε ότι τσιμεντοποιείται ένα μεγάλο μέρος που έχει να κάνει με την είσοδο από της Γεωργ. Ζωγράφου και από την είσοδο της Αναστασάκη η οποία περιλαμβάνει ράμπες και σκαλιά.

Έχουμε διαφορετική άποψη διότι δεν περιλαμβάνει το οικόπεδο της Αγλατζιάς, τη βίλα Νίνου και το μικρό οικόπεδο δίπλα από τη βίλα Βουγά που ήταν το παλιό φυτώριο του Δήμου. Θεωρούμε ότι όλο αυτό το κομμάτι έπρεπε να μελετηθεί ενιαία και ενιαία να διαμορφωθεί. Να πέσουν οι ενδιάμεσοι τοίχοι και να είναι περισσότερο πράσινο, περισσότερο πάρκο κλπ.

Η μελέτη της εταιρείας «Εύδημος» δεν πληρώθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου γιατί στις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί προέβλεπε ότι κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης θα ενημερώνεται η Τεχνική Υπηρεσία, η οποία δεν είχε ενημερωθεί και έτσι μπλοκαρίστηκε η πληρωμή και εξόφληση της μελέτης που είναι περίπου 104.000 ευρώ. Η εταιρεία έβγαλε διαταγή πληρωμής γι’ αυτό το πόσον, που αργά ή γρήγορα θα πληρωθεί. Εμείς ήρθαμε σε επικοινωνία με την εταιρεία αυτή, η οποία δέχεται να ενημερώσει την Τεχνική Υπηρεσία και να συνδιαμορφώσει τη μελέτη σύμφωνα με τις δικές μας προτάσεις που ανέφερα παραπάνω.

Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία ώστε πολύ σύντομα να μπορέσει να αλλάξει τη μελέτη της για να γίνει ένα πάρκο. Το καινούργιο σχέδιο που θα γίνει σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και τους μελετητές της εταιρείας «Εύδημος» θα έρθει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Επειδή πρόκειται να ανοίξει ένα καινούργιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του νέου «Τρίτση» αφού το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και το διαμορφώσουμε, σκοπεύουμε να το υποβάλουμε για να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία ενιαίου πάρκου 26 στρεμμάτων της βίλας Ζωγράφου.

 

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου