Ορισμός μελών Διοικητικών Συμβουλίων Δήμου Ζωγράφου

Ορισμός μελών Διοικητικών Συμβουλίων Δήμου Ζωγράφου

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη 1η Φεβρουαρίου 2024 πριν τον ορισμό των μελών για το ΚΕΠΧΕΟ (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας) του Δήμου Ζωγράφου η Αντιδήμαρχος Υγείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ράνια Νενεδάκη ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να γίνει δεκτό  το ψήφισμα της  Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ για την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, το οποίο περιλαμβάνει και βλαπτικές μεταβολές στη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, και το οποίο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Συμμαχία Δημιουργίας» και του «Αγαπώ Ζωγράφου» ψήφισαν λευκό

Για το συγκεκριμένο ψήφισμα της απόσυρσης του Νομοσχεδίου αυτού συμφωνεί και η εφημερίδα μας

Πρόεδρος του ΚΕΠΧΕΟ ορίστηκε η  Ουρανία (Ράνια) Νενεδάκη, Λαϊκά Μέλη: η Μάρθα Μπέη Κοινωνική Λειτουργός, η  Ελένη Κειμαλή, Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε Νοσοκομείο και ο Γιώργος Αντωνάρας πρώην Λυκειάρχης του 4ου Λυκείου

Στη ΜΑΞΙΑΔΗΖ Α.Ε. ΟΤΑ: Πρόεδρος ορίστηκε ο Στέφανος Γιούργας, Αντιπρόεδρος η Θέκλα Χριστοφορίδου, Διευθύνων Σύμβουλος ο Νίκος Κικάκης. Τακτικά Μέλη: Αναστασία Μπότου, Ελένη Παπά,  Πέτρος Θεοδωράκος, Νίκος Κοσπεντάρης, Αλέξανδρος Τσομπανάκης, και Ελένη Νικορέλου

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Γουναρόπουλου», το οποίο τελικά παραμένει ως αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Ζωγράφου,

Πρόεδρος: Η Δήμαρχος Τίνα Καφατσάκη, Μέλη: Βασιλική Στρακαντούνα Θεόδωρος Μετικαρίδης, Γουρνάς, Μαρία Γουναροπούλου, Δέσποινα Γουναροπούλου, Αριάδνη Παπαϊωάννου, Δήμητρα Γκιούσα και Ανδρέας Τσιμπούκης,

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου