Η παραίτηση …… της Σόνιας Θεοδωρίδου που τελικά δεν έγινε

Η παραίτηση ……  της Σόνιας Θεοδωρίδου που τελικά δεν έγινε

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Ωδείου Ζωγράφου κ. Σόνια Θεοδωρίδου πρόσφατα υπέβαλε προφορικά την παραίτησή της, η οποία ευρέως κυκλοφόρησε στους εμπλεκόμενους με το Ωδείο, με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία του για μικρό χρονικό διάστημα σύμφωνα με πληροφορίες μας από συντελεστές του Ωδείου.

Οι λόγοι που οδήγησαν την κ. Θεοδωρίδου να σκεφτεί την παραίτηση της ήταν, όπως ακούστηκε, η μη συνεννόηση με τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ, και η μη σωστή συμπεριφορά καθηγητών και υπαλλήλων, εκτός ελαχίστων.

Πριν οριστικοποιηθεί η απόφαση της αυτή, προηγήθηκε συνάντησή της με τη Δήμαρχο Ζωγράφου η οποία παρενέβη πυροσβεστικά,  με την υπόσχεση ότι θα ενεργήσει ώστε να αναβαθμισθούν οι σχέσεις των συμμετεχόντων για την εύρυθμη λειτουργία του Ωδείου, πράγμα το οποίο και συνέβη.

Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι το ΝΠΔΔ παρέπεμψε  πειθαρχικά κάποιους από τους καθηγητές του Ωδείου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου και την απόφαση αυτή, θα την φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να λυθούν όλα τα προβλήματα που  ταλανίζουν από παλιά το Ωδείο.

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου