Το έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων, την προστασία ανάδειξη χώρων πράσινου και αναψυχής στο Δήμο Ζωγράφου θα ολοκληρωθεί…

Το έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων, την προστασία ανάδειξη χώρων πράσινου και αναψυχής στο Δήμο Ζωγράφου θα ολοκληρωθεί…

Την Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «Διαχείριση υδάτινων πόρων, προστασία και ανάδειξη χώρων πρασίνου και αναψυχής στο Δήμο Ζωγράφου», υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και η Δήμαρχος Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη.

Η τροποποίηση αφορά στην διετή παράταση του έργου, η οποία δίνεται κατόπιν αιτήσεως του Δήμου Ζωγράφου.

Ένα έργο 100% χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής ύψους 1.230.000 ευρώ. Στην ουσία μιλάμε για μία  μεγάλη παρέμβαση, σε προαύλιους χώρους σχολείων, όπως επίσης αναπλάσεις χώρων πράσινου και κοινοχρήστων χώρων. Αφορά την εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και εκγύμνασης, αστικού εξοπλισμού, υλικών διάστρωσης, αυτόματου ποτίσματος, φυτικού υλικού και χρωματισμών.

 Πρόκειται για έργο που μπορεί – έστω και με μεγάλη καθυστέρηση – να δημοπρατήθηκε τώρα, δεν πρέπει όμως κανείς να ξεχνά ότι εξασφαλίσθηκε για το Δήμο Ζωγράφου, τέλη του 2013 και αρχές του 2014, επί δημαρχίας Κώστα Καλλίρη και Αντιδημαρχίας Υποδομών Άγη Παπακωνσταντίνου.

Τον Οκτώβριο του 2013 κατετέθη ο Φάκελος υποβολής πρότασης στην Περιφέρεια Αττικής.

Στις 20/02/2014 εκδίδεται η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την «Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερείας Αττικής και του ∆ήμου Ζωγράφου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 1.230.000,00 ευρω, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)».

Στις 10/03/2014  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου για «Αποδοχή χρηματοδότησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ζωγράφου για την υπογραφή  Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής, για την παροχή υπηρεσιών « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΥΔΑΤΙΝΩΝ  ΠΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ».

Στις 26/05/2015 δόθηκε στη δημοσιότητα η Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

Όπως διαβάζουμε στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ : «Η μελέτη αναφέρεται στα εξής σημεία: Παιδική Χαρά Αγίας Ελένης, πάρκο Ειρήνης, Πλατεία Μερκάτη Πάρκο Γουδί, πλατεία Αγίου Γερασίμου, πλατεία Αγίου Γεώργιου, Πλατεία Αόρνου (Ευξείνου Πόντου), Υπαίθριο Θέατρο, Λεωφόρος Παπανδρέου, 1ος και 3ος Παιδικοί Σταθμοί, , 5ο και 6ο Δημοτικό Σχολειό, 3ο και 9ο Δημοτικό Σχολειό, 7ο – 12ο – 8ο – 15ο Δημοτικό Σχολειό, 1o, 4ο και 6ο Γυμνάσιο – Λύκειο, Αναψυκτήριο εισόδου Γηπέδου Λαμπράκη, πεζοδρόμος Γρ. Αυξέντιου, Ο.Τ. 436, Κολοκοτρώνη 29.

Η προτεινομένη παροχή υπηρεσιών κρίνεται απαραίτητη τόσο για την άρτια διαχείριση, συντήρηση και αναβάθμιση των χώρων πρασίνου του Δήμου Ζωγράφου, με παράλληλη εξοικονόμηση μεγάλης ποσότητας ύδατος χάρις στην εγκατάσταση αυτόματου υπόγειου συστήματος άρδευσης, όσο και για την αναζωογόνηση των χώρων αναψυχής με υπαίθριες δραστηριότητες και αστικό εξοπλισμό.

Όλα τα όργανα παιδικών χαρών και υπαίθριας εκγύμνασης, τα υλικά και ο τρόπος διάστρωσης των δαπέδων ασφάλειας και χώρων άθλησης, καθώς και ο αστικός εξοπλισμός θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις».

Τόσο η Περιφερειάρχης Αττικής, όσο και η Δήμαρχος Ζωγράφου δηλώνουν αποφασισμένες ως προς την ολοκλήρωση του έργου, αφού με την υλοποίησή του θα ζωντανέψουν πολλοί υπαίθριοι χώροι του Δήμου, προσφέροντας υγιή και ανέξοδη πρόσβαση σε αναψυχή, αθλητισμό, παιχνίδι, καθώς και περίπατο στους κατοίκους, αλλά και στους επισκέπτες του Δήμου, σε μια εποχή μάλιστα, που, σύμφωνα με την Περιφερειάρχη, η κοινωνική πολιτική και οι παροχές στους πολίτες οφείλουν να αποτελούν προτεραιότητα.

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου