Προτάσεις για τον κορωνοϊό από το "Μαζί για την πόλη μας"

Προτάσεις για τον κορωνοϊό από το "Μαζί για την πόλη μας"

Η δημοτική παράταξη "Μαζί για την πόλη μας" στις δύσκολες ημέρες που ζούμε θεωρεί ότι και ο ΔήμοςΖωγράφου θα πρέπει να λάβει αποφάσεις που θα συμβάλλουν στην ανακούφιση των πολιτών και των επαγγελματιών της πόλης μας και προτείνει  τα παρακάτω:

Αναστολή από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 της καταβολής μισθωμάτων για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων.

Απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους από τα παρακάτω τέλη:

Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171): " Απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, αυτά θα συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.Τέλος καθαριότητας και φωτισμού σε επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, αυτά θα συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών".

Αναστολή καταβολής οικονομικής συμμετοχής γονέων (τροφείων) στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για το χρονικό διάστημα που αυτοί παραμένουν κλειστοί.

Αναστολή καταβολής της οικονομικής συμμετοχής στα αθλητικά προγράμματα του Δήμου , για το χρονικό διάστημα που τα αθλητικά κέντρα -προγράμματα παραμένουν κλειστά.

Αναστολή καταβολής της οικονομικής συμμετοχής στα καλλιτεχνικά και άλλα εργαστήρια (Ωδείο) ,για το χρονικό διάστημα που αυτά παραμένουν κλειστά.

Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων σε επιχειρήσεις και μισθωτούς των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊο.

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου