Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα στο Δήμο Ζωγράφου

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα στο Δήμο Ζωγράφου

Στο Δήμο Ζωγράφου οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στο Πράσινο, στο Κοιμητήριο και σε κάποιες Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν σε κινητοποιήσεις αρχίζοντας από την Πέμπτη και την Παρασκευή (26 και 27-1-17) με κατάληψη στους χώρους εργασίας τους, το Σαββατοκύριακο σε αποχή από την αποκομιδή σκουπιδιών και τη Δευτέρα με νέα Γενική Συνέλευση για να αποφασίσουν την περαιτέρω πορεία τους.
Την παραπάνω απόφαση την πήραν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των εργαζομένων σε συνεδρίαση τους την Τετάρτη (25-1) κατά πλειοψηφία (με διαφορά μιας ψήφου) με το σκεπτικό ότι ο διάλογος με τη Διοίκηση έχει εξαντληθεί, δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης αφού ο Δήμος εξακολουθεί να μην προμηθεύεται τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας τους, όπως γάντια, γιλέκα, μάσκες και άλλα. 
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Αρμπιλιάς μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, μας διαβεβαίωσε ότι «έληξαν όλες οι ενστάσεις και λοιπές διαδικασίες του διαγωνισμού που είχαν προκηρύξει για την προμήθεια των παραπάνω υλικών και προβαίνουν άμεσα στην υλοποίηση της απόφασης». 
Επειδή όμως οι εργαζόμενοι απ’ ότι φαίνεται δεν πιστεύουν πλέον στις «καλές προθέσεις της Διοίκησης»… προχωρούν σε επαναλαμβανόμενες καταλήψεις. 
Η άποψη που μειοψήφησε ήταν «να  πραγματοποιηθεί  κατάληψη από τα ξημερώματα της  Τετάρτης 25-1 να ακολουθήσει πορεία μέχρι το δημαρχείο και παράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο δημάρχου και συνάντηση με τη Διοίκηση του Δήμου αναφορικά με την προμήθεια των παραπάνω ατομικών υλικών».
Την άποψη της μειοψηφίας τη στήριξε μεταξύ των άλλων μελών και η Πρόεδρος του Συλλόγου των εργαζομένων Σταματία Τσουμέα που απ’ ότι προκύπτει φαίνεται ότι δεν έχει την δυνατότητα ή την πυγμή να περάσει στα μέλη του Προεδρείου τις θέσεις της και να γίνει πιστευτεί για την υλοποίησή τους.
Η απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου είναι η παρακάτω:
« ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
(ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ)
                                                   Ζωγράφου 25/1/2017:        ΑΠ 11/2017 
   ΠΡΟΣ
Δήμαρχο Ζωγράφου.
Γεν. Γραμματέα………….
 ΘΕΜΑ: ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΠ
Το Δ.Σ .του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Ζωγράφου στην συνεδρίασή του στις 25/1/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.42 πμ,   σε έκτακτη συνεδρίαση,  έβαλε  σε ψηφοφορία την απόφαση που πάρθηκε από τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα, στο Πράσινο, στις Τεχνικές Υπηρεσίες, στη Μεταφόρτωση και στο Δημοτικού Κοιμητηρίου και την οποία προσυπέγραψαν 74 εργαζόμενοι στους παραπάνω χώρους και σύμφωνα με  αυτή αποφασίζεται κατάληψη χώρους εργασίας τους από το πρωί στις 3.00πμ μέχρι το τέλος του ωραρίου τους με την παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Ζωγράφου μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού ανέλυσαν όλοι τις θέσεις τους,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  Την Τετάρτη 28/1/2017 και ώρα 3.00πμ την  κατάληψη  του χώρου Καθαριότητας – Πρασίνου –Τεχνικών Υπηρεσιών –Κοιμητηρίου  προκειμένου να διεκδικήσει τα ΜΑΠ  ( Μέσα Ατομικής Προστασίας ) των εργαζομένων στις παραπάνω υπηρεσίες .
Για το Δ.Σ
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                                                      
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΣΟΥΜΕΑ                            ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΤΑΜΕΛΟΥ»

Μειοψήφησαν οι: Νίκος Ανδριόπουλος, Νίκος  Βρούβας,  Δημήτρης Γλάστρας, Σταματία Τσουμέα, Σεραϊνα Αθανασίου και  Ειρήνη Σταυρακάκη. 

 

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου