«Μπλόκο» ΚΕΔΕ στους συμβασιούχους καθαριότητας: «Δεν μπορούμε να τους προσλάβουμε αν…»

Την αδυναμία των δήμων να προσλάβουν τους συμβασιούχους καθαριότητας των οποίων παρατείνονται οι συμβάσεις έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 αν δεν εξασφαλιστούν επιπλέον κονδύλια από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και όχι από τα δημοτικά τέλη, εκφράζει με επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χ. Βερναρδάκη ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης.

Στην επιστολή ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι οι Δήμοι δεν είναι  Αυτοδιοίκηση β’ κατηγορίας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να τους δοθεί άμεση οικονομική ενίσχυση προκειμένου να εξασφαλιστούν τα αναγκαία κονδύλια που θα επιτρέψουν την ανανέωση των συμβάσεων.

«Ως ΚΕΔΕ είμαστε με το μέρος των εργαζόμενων. Ωστόσο αν δεν εξασφαλίσετε τα απαιτούμενα κονδύλια μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως άλλωστε συμβαίνει με τους εργαζόμενους των περιφερειών, διατρέχετε τον κίνδυνο να κατηγορηθείτε ότι τους εμπαίζετε» σημειώνει ο Γ. Πατούλης.

Όπως τονίζει, σε περίπτωση που ψηφιστεί ως έχει η τροπολογία, για άλλη μία φορά παραβιάζεται η αυτοτέλεια των Δήμων, δεδομένου ότι η διάταξη αυτή αποτελεί παρέμβαση στην εσωτερική οργάνωση, διοίκηση και προγραμματισμό των Δήμων.

Τέλος σημειώνει στην επιστολή του ότι απαιτείται περεταίρω διευκρίνιση και στο ζήτημα των συμβάσεων οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην τροπολογία. Όπως έχει διατυπωθεί η τροπολογία, δε γίνεται κατανοητό ποιες συμβάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στην παράταση μέχρι 31/12/2017.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις», προβλέπεται ότι:

«Οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες έχουν λήξει εξήντα (60) ημέρες πριν την ισχύ του Νόμου αυτού, για την καθαριότητα κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών … και των ΟΤΑ, όπως επίσης για κάθε είδους υπηρεσίες των ΟΤΑ, αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και την εξυπηρέτηση των αναγκών καθαριότητας σε άλλες υπηρεσίες ΟΤΑ, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, λαμβανομένων  υπόψη των εγγεγραμμένων διαθέσιμων πιστώσεων στους οικείους προϋπολογισμούς κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης…Από την παράταση αυτή εξαιρούνται μόνο οι δίμηνες συμβάσεις, καθώς και όσες λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2016 μετά από προηγούμενη παράταση».

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η φράση «λαμβανομένων υπόψη των εγγεγραμμένων διαθέσιμων πιστώσεων…» κ.λ.π. δημιουργεί σοβαρές επιπλοκές καθώς η πλειονότητα των δήμων δεν έχει «διαθέσιμες πιστώσεις».

Ως ΚΕΔΕ είμαστε με το μέρος των εργαζόμενων. Ωστόσο αν δεν εξασφαλίσετε τα απαιτούμενα κονδύλια μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως άλλωστε συμβαίνει με τους εργαζόμενους των περιφερειών, διατρέχετε τον κίνδυνο να κατηγορηθείτε ότι τους εμπαίζετε.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθμού δεν είναι β’ κατηγορίας, για το λόγο αυτό απαιτούμε για την ανανέωση των συμβάσεων να υπάρξει άμεση οικονομική ενίσχυση των δήμων προκειμένου να εξασφαλιστούν τα αναγκαία κονδύλια από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και όχι από τα δημοτικά τέλη.

Αν παραμείνει η σχετική διατύπωση στην τροπολογία, για άλλη μία φορά παραβιάζεται η αυτοτέλεια των Δήμων, δεδομένου ότι η διάταξη αυτή αποτελεί παρέμβαση στην εσωτερική οργάνωση,  διοίκηση και τον προγραμματισμό των Δήμων.

Επιπλέον θεωρούμε ότι απαιτείται περεταίρω διευκρίνιση και στο ζήτημα των συμβάσεων οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην τροπολογία. Όπως έχει διατυπωθεί η τροπολογία δε γίνεται κατανοητό ποιες συμβάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στην παράταση μέχρι 31/12/2017. Να σημειωθεί ότι υπάρχει αντίφαση σε δύο σημεία της. Από τη μία επισημαίνεται ότι «οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες έχουν λήξει μέχρι 60 ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού παρατείνονται…» και από την άλλη, στο τέλος της τροπολογίας,  αναφέρεται ότι «εξαιρούνται όσες έχουν παραταθεί μέχρι 31/12/2016».

Με βάση τα παραπάνω ζητήματα περιμένουμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες οι οποίες θα συμβάλουν στην αποσαφήνιση και στην ορθή διατύπωση της τροπολογίας.

aftodioikisi.gr

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου