Τροποποίηση τηλεφωνικών αριθμών Δήμου Ζωγράφου

Τροποποίηση τηλεφωνικών αριθμών Δήμου Ζωγράφου

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί του Δήμου Ζωγράφου, της μορφής 210-7490ΧΧΧ έχουν αλλάξει. Oι νέοι αριθμοί είναι της μορφής 213-2024ΧΧΧ. Για παράδειγμα ο (παλιός) αριθμός 2107490251 θα είναι πλέον 2132024251.

Kάθε υπάρχων αριθμός αντιστοιχίζεται στον καινούργιο, αντικαθιστώντας τα πρώτα 7 ψηφία («2107490»), με το «2132024» και προσθέτοντας τα 3 τελευταία ψηφία του αριθμού.

Οι αλλαγές αφορούν ΜΟΝΟ τους αριθμούς κλήσης του Δήμου Ζωγράφου που έχουν τη μορφή 2107490ΧΧΧ. Κάθε άλλος τηλεφωνικός αριθμός (όπως πχ το 210- 7480104) παραμένει ως έχει!

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου