Ξεκινά η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Ζωγράφου

Ξεκινά η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Ζωγράφου

Το Κοινωνικό Φαρμακείο είναι η νέα κοινωνική δομή, που ξεκινά να λειτουργεί τις επόμενες ημέρες στο Δήμο Ζωγράφου, στο πλαίσιο της διεύρυνσης και της αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται στους συμπολίτες μας, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού. Ήδη εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνεδρίαση στις 12/3/2015, η σύσταση του Κοινωνικού Φαρμακείου και ο Κανονισμός Λειτουργίας του.

Οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Φαρμακείου θα είναι δημότες του Ζωγράφου και θα εφοδιαστούν με σχετική κάρτα από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Από την προεργασία που έγινε μέχρι τώρα, έχουν συγκεντρωθεί σημαντικές ποσότητες φαρμάκων, ενώ η τροφοδοσία θα συνεχιστεί μέσω του δικτύου των φαρμακοποιών του Δήμου μας, που ενισχύουν αυτή την κοινωνική δομή, καθώς επίσης από δωρεές πολιτών και από τη συλλογή φαρμάκων σε ειδικές εκδηλώσεις που θα γίνουν για το σκοπό αυτό.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο στεγάζεται στο Παλαιό Δημαρχείο, στην οδό Ι. Θεολόγου 22, όπου πρόκειται να συστεγαστούν μελλοντικά όλες οι κοινωνικές δομές του Δήμου Ζωγράφου, ώστε να διευκολυνθεί η ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας.

Η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου στηρίζεται σε εθελοντική βάση και θα είναι καθημερινή, σε ώρες που θα ανακοινωθούν από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, ενώ τα φάρμακα θα χορηγούνται αποκλειστικά με ιατρική συνταγή.

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου