Εκλογική Διαδικασία της 8ης Μάϊου 2022

Εκλογική Διαδικασία της 8ης Μάϊου 2022

Το ΚΙΝΑΛ με εγκύκλιο του προς τις Νομαρχιακές Οργανωτικές Επιτροπές Συνεδρίου ενημερώνει για τη διαδικασία  που θα ακολουθηθεί για:

  • Την ανάδειξη νέων οργάνων Νομαρχιακών Οργανώσεων και Τοπικών Οργανώσεων
  • Την εκλογή αντιπροσώπων για το 3ο Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής
  • Την επιλογή του ονόματος της παράταξης

Βασική επιδίωξη θα αποτελέσει η λειτουργία τουλάχιστον ενός εκλογικού κέντρου σε κάθε Δήμο με όσο το δυνατόν περισσότερα εκλογικά τμήματα (κάλπες).

Την ευθύνη για τον ορισμό των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών θα έχει η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (Ν.Ο.Ε.Σ.) που συγκροτείται από τον εκάστοτε Γραμματέα της Ν.Ε. και τα μέλη της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας. Σημειώνεται ότι για τις περιφέρειες που δεν υπάρχουν αντίστοιχα μέλη ή δεν επαρκούν, η επιτροπή θα συμπληρώνεται από μέλη που θα ορίσει ο Επικεφαλής της Επιτροπής Αυτοοργάνωσης, συνεπικουρούμενος συμβουλευτικά από την ΕΔΕΚΑΠ. Οι υποψηφιότητες για τα όργανα και για τους συνέδρους κατατίθενται είτε ηλεκτρονικά, μέσω φόρμας που θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κινήματος Αλλαγής, είτε με email που θα αποστέλλεται στο: ekloges8maiou@gmail.com μέχρι και την Τετάρτη 4/5/2022 και ώρα 14:00, ενώ επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν αποκλειστικά και μόνο τα μέλη του Κινήματος. Κανένα μέλος δεν έχει δικαίωμα να καταθέσει υποψηφιότητα σε περισσότερα του ενός οργάνου, έχει όμως δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για τη συμμετοχή του σε ένα όργανο και επίσης για να εκλεγεί σύνεδρος. Η προθεσμία απόσυρσης ή παραίτησης υποβληθείσας υποψηφιότητας εκπνέει την Πέμπτη 5/5/2022 και ώρα 12:00.

. Οι Ν.Ε. θα αποτελούνται από επτά έως δεκαπέντε μέλη και συγκεκριμένα: – οι Ν.Ε. μονοεδρικών περιφερειών θα είναι επταμελείς, – διεδρικών: εννεαμελείς,

– τριεδρικών και τετραεδρικών: εντεκαμελείς,

– πενταεδρικών έως και επταεδρικών: δεκατριαμελείς, και

– από οκταεδρικές και άνω περιφέρειες, οι Ν.Ε. θα είναι δεκαπενταμελείς.

Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη του Κινήματος Αλλαγής και όσοι εγγραφούν μέλη μέχρι και την ημέρα των εκλογών της 8/5/2022.

Για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία της 8/5/2022 απαιτείται υποχρεωτικά η καταβολή αντιτίμου ίσου με το ποσό του ενός (1) ευρώ, η καταβολή του οποίου θα σημειώνεται σε ειδική στήλη της κατάστασης ψηφισάντων.

Ο αριθμός των μελών για την Νομαρχιακή Επιτροπή στη Νότια Αθήνα είναι δεκαπέντε (15) μέλη,

Στο Νότιο Τομέα Αθηνών (Β1) στο Δήμο Ζωγράφου, στους 2.065 ψηφίσαντες για εκλογή Προέδρου αντιστοιχούν 32 σύνεδροι για το 3ο Συνέδριο.

Η Τ.Ο. Ζωγράφου θα ανακοινώσει τους χώρους που θα γίνουν οι εκλογές.

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου