Μετρό – Γραμμή 4: Ξεκινάει το έργο

Μετρό – Γραμμή 4: Ξεκινάει το έργο

H συνοπτική περιγραφή των νέων σταθμών του Μετρό της Γραμμής 4 Ιλίσια – Ζωγράφου – Γουδί  με την χωροθέτησή του καθώς και τα βασικά και ειδικά σημεία τα οποία τον χαρακτηρίζουν διαμορφώνονται όπως παρακάτω:

Ο Σταθμός Ιλίσια χωροθετείται στη οδό Ινδού και στις πλατείες Αόρνου και Κύπρου στον Δήμο Ζωγράφου, με χιλιομετρική απόσταση από τον προηγούμενο σταθμό 0,57 χλμ.

Πίνακας Α: ΚΑΤΟΨΗ

 

Πίνακας Β: ΤΟΜΗ Α-Α

Ο  Σταθμός Ζωγράφου χωροθετείται επί της πλατείας Αλεξανδρή (πλατεία Γαρδένιας) στον Δήμο Ζωγράφου, στη συμβολή των οδών Γ. Ζωγράφου και Γ’ Ορεινής Ταξιαρχίας  με τη λεωφόρο Στρ. Αλεξάνδρου Παπάγου, με χιλιομετρική απόσταση από τον προηγούμενο σταθμό 0,50 χλμ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΚΑΤΟΨΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΤΟΜΗ

 

Ο Σταθμός Γουδί χωροθετείται στην πλατεία Ελευθερίας και την οδό Λοχ. Σπηλιωπούλου στον Δήμο Ζωγράφου με χιλιομετρική απόσταση από τον προηγούμενο σταθμό 0,59 χλμ..

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΚΑΤΟΨΗ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΤΟΜΗ

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου