Αναδιάρθρωση υπηρεσιών στο Δήμο Ζωγράφου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Αναδιάρθρωση υπηρεσιών στο Δήμο Ζωγράφου. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Μετά από εκτενή διαβούλευση μεταξύ Διοίκησης και βασικών ενδιαφερομένων μερών, ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας είναι έτοιμος να τεθεί στη κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζωγράφου.

Ο Δήμαρχος και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου συνεργάστηκαν εδώ και μήνες πάνω σε διάφορα σχέδια, διαβουλευόμενοι εκτενώς με τα στελέχη του Δήμου, το Σύλλογο Εργαζομένων και τις 2 μεγαλύτερες Δημοτικές ομάδες του Συμβουλίου της πόλης. Σε αυτές τις διαβουλεύσεις καταγράφηκαν συμφωνίες και διαφωνίες. Το κλίμα υπήρξε από όλους θετικό, αναγνωρίζοντας την ανάγκη άμεσης δημιουργίας ενός νέου δυναμικού Ο.Ε.Υ.

Σε δηλώσεις προς την εφημερίδα μας, ο Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας τόνισε ότι «Η διοικητική αναδιάρθρωση του Δήμου Ζωγράφου τέθηκε από εμάς ως στόχος άμεσης προτεραιότητας από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων μας. Στόχος μας είναι η νέα δομή του Δήμου να υπηρετήσει τις ανάγκες υπαλλήλων και πολιτών, χωρίς να υπάρχουν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών μονάδων. Να δημιουργήσουμε ένα σχήμα ευέλικτο, εστιασμένο στην εξυπηρέτηση του πολίτη».

Στο νέο οργανισμό μπορεί, κατά τη γνώμη μας, να διακρίνει κανείς τις προθέσεις και τις προτεραιότητες της σημερινής Διοίκησης, με τη δημιουργία τριών (3) ξεχωριστών οργανικών μονάδων σε επίπεδο Διεύθυνσης.

Η πρώτη είναι η Διεύθυνση Καθαριότητας, η οποία από τμήμα (μιας τεράστιας διεύθυνσης), μετατρέπεται σε ξεχωριστή Διεύθυνση, με τα ακόλουθα τμήματα – αντικείμενα: Αποκομιδή, Οδοκαθαρισμός, Μεταφόρτωση. Με αυτό τον τρόπο, η Διοίκηση προσπαθεί να δώσει ξεκάθαρο ρόλο και αποστολή στη συγκεκριμένη Διεύθυνση προκειμένου ο κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει καλύτερα τα αντικείμενα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του. Τόσο το παραπάνω όσο και σχετικές πρωτοβουλίες, όπως η αντικατάσταση του συνόλου σχεδόν του (παλαιωμένου) μηχανολογικού εξοπλισμού της καθαριότητας μέσω leasing καθώς και η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για υπογειοποίηση κάδων (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και Γωνιών ανακύκλωσης (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης),  επιβεβαιώνει το συμπέρασμα μας ότι η καθαριότητα της πόλης φαίνεται να είναι πολύ ψηλά στην πολιτική ατζέντα της Διοίκησης Θώδα.

Η δεύτερη προτεραιότητα που μπορούμε να διακρίνουμε είναι οι αναπλάσεις κοινοχρήστου χώρου και πρασίνου. Επί σειρά ετών, τα αντικείμενα αυτά αποτελούσαν τμήματα δυο διαφορετικών διευθύνσεων, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση κατευθύνσεων και μελετών και την απόσπαση της προσοχής των εργαζομένων σε άλλα αντικείμενα. Ο προσανατολισμός της Διοίκησης σε νέα μεγάλα έργα αναπλάσεων στη πόλη, με την υποβολή σωρείας χρηματοδοτικών προτάσεων για την ανάπλαση των γειτονιών μας, τονίζεται με τη δημιουργία μιας ξεχωριστής Διεύθυνσης, η οποία θα συντονίζει, θα μελετά και θα υλοποιεί τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Η τρίτη προτεραιότητα είναι τα Έσοδα. Με τη διάσπαση της οικονομικής υπηρεσίας στα δύο, θα βλέπουμε, πλέον και μια νέα Διεύθυνση, αυτή των Εσόδων δίπλα στη Διεύθυνση Οικονομικών. Κατά την άποψη στελεχών της Διοίκησης, με αυτό τον τρόπο η λειτουργία της υπηρεσίας καθώς και  η εισπραξιμότητα βεβαιωμένων οφειλών θα βελτιωθεί.

Στις νέες παρεμβάσεις στον Ο.Ε.Υ. μπορούμε επίσης να διακρίνουμε το νέο τμήμα Μελετών, το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το τμήμα Πολιτικής Προστασίας, το τμήμα Παιδείας και Νέας Γενιάς και το τμήμα Μισθοδοσίας.

Σε δηλώσεις του προς την εφημερίδα μας, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ζωγράφου Δημήτρης Αντωνιάδης σημείωσε ότι «…οι δημοτικές υπηρεσίες της πόλης οργανώνονται πλέον στη βάση του τρίπτυχου “Αποτελεσματική διοίκηση – καθημερινότητα – Σύνταξη μελετών και διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων”. Αυτή η λογική είναι αποτυπωμένη στο νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο οποίος, εφόσον εγκριθεί, θα αποτελέσει βασικό εργαλείο στα χέρια των αιρετών και των εργαζομένων. Αυτός ο οργανισμός προσπαθεί: – να διορθώσει προβλήματα που δημιουργήθηκαν, κυρίως λόγω του μνημονιακού σημαντικού περιορισμού των οργανικών μονάδων στη διοικητική δομή του Δήμου,

– να προσαρμοστεί στην ισχύουσα νομοθεσία και – να καταστήσει τη δομή ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της εποχής. Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν θετικά με απόψεις και προτάσεις στη διαμόρφωση του νέου Ο.Ε.Υ.»

Μέχρι στιγμής το σχέδιο οργανογράμματος που έχει κατατεθεί στην εκτελεστική επιτροπή του Δήμου Ζωγράφου, προς έγκριση, είναι το κάτωθι:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Μέρος 1ο: Οργανόγραμμα

Οι Υπηρεσίες του Δήμου Ζωγράφου περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες:

Α.   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

1.ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

2.ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

3.ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

4.ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

5. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

6.ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

7.ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

8.ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

9.ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

10.ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Β.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

11.ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

12.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

13.ΤΜΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14.ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

15.ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

16.ΤΜΗΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

17.ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

18.ΤΜΗΜΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

19.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

20.ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

21.ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

22.ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

23.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

24.ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ)

25.ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

26.ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

27.ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

28.ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

29.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

30.ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ και  ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΤ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

31.ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

32.ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Ζ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

33.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

34.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

35.ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ και ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

36.ΤΜΗΜΑ Ά ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

37.ΤΜΗΜΑ ΄Β ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

38.ΤΜΗΜΑ  ΄Γ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

39.ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΔΑΠ)

Θ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

40.ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  και  ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

41.ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΔΩΝ και ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

42.ΤΜΗΜΑ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ι.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

43.ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

44.ΤΜΗΜΑ  ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

45.ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

46.ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Κ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

47.ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

48.ΤΜΗΜΑ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

49.ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

50.ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Λ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

51.ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ και ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

52.ΤΜΗΜΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Σε δήλωση  της προς την εφημερίδα μας, η Πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων του Δήμου Ζωγράφου Σταματία Τζουμέα  σημείωσε ότι

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Ζωγράφου, λόγω και του θεσμικού του ρόλου, είχε συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του Δήμου, μετά από πρόσκληση του ιδίου, όπου μας παρουσίασε τις προτάσεις της Διοίκησης για το νέο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας.

Για εμάς είναι σημαντικό ο νέος οργανισμός, όπου μέσα σε αυτόν προβλέπεται ο σχεδιασμός των υπηρεσιών και των θέσεων του προσωπικού, ευθύνης και μη, να είναι ένας οργανισμός που θα βοηθήσει τις υπηρεσίες μας και τους συναδέλφους μας στη καθημερινότητα της εργασίας τους και δε θα δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών μας.

Θέλουμε να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των συναδέλφων μας και να δίνονται δυνατότητες εξέλιξης σε όλους, βάσει βέβαια των προσόντων τους, των  γνώσεων τους και της εμπειρίας τους. Σε αυτό το πλαίσιο κινηθήκαμε, περιμένουμε να δούμε και τη τελική του μορφή, και ευελπιστούμε ότι θα ληφθούν υπόψη της διοίκησης του Δήμου οι επισημάνσεις μας.

Ο οργανισμός είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί».

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου