Θέσεις της κυβέρνησης και όχι της τρόικας οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που υποβαθμίζουν την Αυτοδιοίκηση

Θέσεις της κυβέρνησης και όχι της τρόικας οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που υποβαθμίζουν την Αυτοδιοίκηση

Σφοδρή κριτική στα όσα περιέχονται για τους δήμους στο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης ,άσκησε η ΚΕΔΕ κατά τη συνεδρίαση των διαρκών επιτροπών της βουλής καταθέτοντας υπόμνημα στο οποίο περιγράφεται η πλήρης διαφωνία της για συγκεκριμένα άρθρα τα οποία ουδόλως ενδιαφέρουν τους δανειστές και ότι είναι Κυβερνητική Πολιτική.

Το υπόμνημα της ΚΕΔΕ αναφέρει συγκεκριμένα:

«Το κατατεθέν νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες, όπως επισημαίνουν θεσμικοί, πολιτικοί, συνδικαλιστικοί φορείς της χώρας, επιτείνουν την υφεσιακή πολιτική. Την εποχή που το ζητούμενο όλης της Ελληνικής κοινωνίας είναι η έξοδος από την κρίση και η ανάκαμψη, τα υφεσιακά μέτρα αποτελούν τροχοπέδη σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια.

Δυστυχώς, η αντιαναπτυξιακή κατεύθυνση του πολυνομοσχεδίου δεν περιορίζεται σε υφεσιακά μέτρα. Επιτείνει ακόμα περισσότερο το συγκεντρωτισμό του κεντρικού κράτους. Όπως είναι γνωστό η οικονομία για να αναπτυχτεί πρέπει να βασιστεί σε ένα αποκεντρωμένο διοικητικό και οικονομικό σύστημα. Ο υδροκεφαλισμός του Ελληνικού κεντρικού κράτος χρειάζεται μεταρρύθμιση προς την πλευρά τη αποκέντρωσης και όχι της επιβάρυνσης των παθογενειών του.

Ορισμένες από τις διατάξεις που σηματοδοτούν τη συγκεντρωτική- αντιαναπτυξιακή κατεύθυνση του πολυνομοσχεδίου είναι:

Άρθρο 3

Στο άρθρο αυτό που αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η ΚΕΔΕ θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή της, δεδομένου ότι στη διαδικασία της Κτηματογράφησης εμπλέκονται όλοι οι Δήμοι που διαχειρίζονται θέματα τοπικής ανάπτυξης.

Άρθρο 10

Στο άρθρο αυτό που αφορά τις «απαλλαγές από την καταβολή τελών – μειωμένα τέλη» προτείνετε και η συμμετοχή των Δήμων.

Άρθρο 62

Στο άρθρο αυτό που αναφέρεται στα «παράβολα και ειδικό τέλος υπέρ των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ», προτείνεται για την έκδοση της απαιτούμενης ΚΥΑ και η σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ.

Άρθρο 118

Στο άρθρο αυτό που αναφέρεται στις «Αρμοδιότητες τομέα απασχόλησης Εμπορίου – Τουρισμού», στην παρ. 2, η ΚΕΔΕ θεωρεί απαραίτητο η αρμοδιότητα αυτή να ανήκει στον οικείο Δήμο. Όσον αφορά την παρ. 3, ο αρμόδιος για τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών – Προμηθευτών και Καταναλωτών να είναι ο οικείος Δήμαρχος.

Άρθρο 121

Διαφωνούμε συνολικά με το άρθρο αυτό και υπενθυμίζουμε την πάγια θέση της ΚΕΔΕ για μεταφορά του συνόλου της αρμοδιότητας των Λαϊκών Αγορών στους Δήμους.

Άρθρα 217 – 218

Στα άρθρα αυτά προστίθενται στους ήδη υπάρχοντες και νέοι συγκεντρωτικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί στην παραγωγή δημοσίων έργων για τους οποίους η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι αποτελούν τροχοπέδη στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία παραγωγής δημοσίων έργων.

Άρθρο 215

Στο άρθρο αυτό πραγματοποιείται μεταφορά αρμοδιότητας από την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση σε φορέα του Κεντρικού Κράτους, τον ΟΓΑ.

Η ΚΕΔΕ καταγγέλλει, επισημαίνει την αντισυνταγματικότητα της διάταξης και υπενθυμίζει την αναποτελεσματικότητα της διαχείρισης των προνοιακών επιδομάτων από το Κεντρικό Κράτος.

Άρθρο 220

Για τους Δημοτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς υπενθυμίζουμε την πάγια θέση της ΚΕΔΕ ότι πρέπει να εξαιρεθούν από την διαδικασία δημοπράτησης ραδιοφωνικών συχνοτήτων οι ΟΤΑ, γιατί αποτελούν δημόσια ραδιοφωνική υπηρεσία τοπικού χαρακτήρα με σκοπό την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για ζητήματα που αφορούν τοπικές υποθέσεις. Σημειώνετε ότι η ρύθμιση αυτή δεν αντιβαίνει στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Άρθρο 349

Ζητάμε την κατάργηση του άρθρου αυτού και την επαναφορά του άρθρου 32 του πρόσφατου Ν.4483/2017, το οποίο θεσμοθετήθηκε μετά από πρόταση της ΚΕΔΕ και αφορά στα κίνητρα διαμονής και σίτισης δημοτικών υπαλλήλων.

Άρθρο 357

Σχετικά με την αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων Καζίνο, η ΚΕΔΕ θεωρεί απαραίτητη, για τη χωροθέτησή και τη λειτουργία τους, τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου.

Άρθρο 396

Στην Επιτροπή για την αξιολόγηση της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας είναι απαραίτητη η συμμετοχή και εκπροσώπου της ΚΕΔΕ.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας υποστηρίζει ότι η πλειοψηφία των ως άνω διατάξεων ουδόλως απασχολεί τους δανειστές μας, δεν μπορεί να ανήκει στα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης και αποτελούν Κυβερνητική Πολιτική. Είναι γνωστό ότι η απόψεις αυτές τις ΚΕΔΕ έχουν κατατεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και για το λόγο αυτό δεν δικαιολογείται η ένταξή τους σε νομοσχέδιο με τη μορφή του κατεπείγοντος».

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου