Τι λεφτά έχει ο Δήμος Ζωγράφου σήμερα

Τι λεφτά έχει ο Δήμος Ζωγράφου σήμερα

Σε συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου  συζητήθηκε ο απολογισμός εσόδων-εξόδων του οικ. Έτους 2016 και προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία:

Το αποθεματικό του Δήμου σήμερα είναι 16.761.782 ευρώ

Από αυτά 2.352.975,96 ευρώ είναι στο Ταμείο Παρ/θηκών και Δανείων με μικτό επιτόκιο 2,25,

στην Τράπεζα της Ελλάδος  είναι 8.493.806,46 ευρώ με καθαρό επιτόκιο 3,5,

στην Τράπεζα Πειραιώς : 3.915.000 ευρώ με μικτό επιτόκιο 1,40 και

στο Ταμείο του Δήμου 2.000.000 ευρώ.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι από το Σεπτέμβριο του 2014 που ανέλαβε η σημερινή Δημοτική Αρχή  τη διοίκηση του Δήμου μέχρι σήμερα, δηλαδή μέσα σε τρία χρόνια, ο Δήμος αύξησε τα έσοδά του μόνον κατά 4.261.782 ευρώ, από το ποσό των 12.500.000 ευρώ περίπου που άφησε στο ταμείο η προηγούμενη διοίκηση του Κώστα Καλλίρη που στα τρία χρόνια περίπου της θητείας της είχε κατορθώσει να εξοφλήσει όλα τα χρέη που είχε αφήσει η διοίκηση Καζάκου και να αφήσει στο ταμείο το παραπάνω ποσό. 

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου