Δέκα Βασικές θέσεις της ΚΕΔΕ για την αλλαγή του Καλλικράτη

Δέκα Βασικές θέσεις της ΚΕΔΕ για την αλλαγή του Καλλικράτη

Οι Δέκα Βασικές θέσεις της ΚΕΔΕ για την αλλαγή του Καλλικράτη θα παρουσιαστούν στην Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα τεθούν υπόψη όλων των ενδιαφερομένων ενόψει της διεξαγωγής του δημόσιου διαλόγου για την αλλαγή του Καλλικράτη και τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, όπως παρακάτω αναλύονται:

«Θέση πρώτη: Άμεση έναρξη του δημόσιου διάλογου για τη μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση και την αλλαγή του «Καλλικράτη».

Με δεδομένο ότι στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι η αλλαγή ως το τέλος του χρόνου του εκλογικού συστήματος ανάδειξης των αιρετών της αυτοδιοίκησης, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει πριν ολοκληρωθεί η αλλαγή του «Καλλικράτη». Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι προτεραιότητα δεν είναι μια ακόμη αλλαγή του εκλογικού νόμου, αλλά το πώς θα μπορούν οι Δήμοι μας να ασκούν χωρίς προβλήματα βασικές τους λειτουργίες.

Θέση δεύτερη: Απαιτούμε Αποκέντρωση, με μεταβίβαση πόρων και αρμοδιοτήτων.

Στο πλαίσιο της αλλαγής του «Καλλικράτη», είναι αναγκαίο να ξεκινήσει άμεσα διάλογος με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και την ΚΕΔΕ, ώστε να συζητηθεί αναλυτικά πριν την κατάθεση του όποιου Νομοσχεδίου από την Κυβέρνηση, η ανακατανομή πόρων και αρμοδιοτήτων στους Δήμους, στο πλαίσιο της νέας διοικητικής οργάνωσης του Κράτους.

Θέση τρίτη: Λέμε Όχι στην αλλαγή του Εκλογικού Νόμου.

Είμαστε αντίθετοι στην αλλαγή του εκλογικού νόμου για την ανάδειξη των Δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, αν αυτό δεν διασφαλίζει την κυβερνησιμότητα και την ομαλή λειτουργία των Δήμων. Η απλή αναλογική από μόνη της δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα, αντίθετα μπορεί να οδηγήσει στη λειτουργική αποδόμηση των Δήμων.

Θέση τέταρτη: ζητάμε το πολιτικό προσωπικό της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού να αντιμετωπίζεται ισότιμα με το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό, όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη αστική Δημοκρατία.

Και για να γίνει αυτό, απαιτείται Ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών της Αυτοδιοίκησης, με βάση συγκεκριμένες προτάσεις που έχουμε ήδη καταθέσει από πέρσι.

Θέση πέμπτη: Επιμένουμε σε Θητεία πέντε ετών.

Θέση έκτη: Στους Δήμους το Τοπικό Κοινωνικό Κράτος.

Απαιτούμε τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και διατηρησιμότητας των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Θέση έβδομη: Υιοθέτηση Σύγχρονης Πολιτικής για τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ.

Υποστηρίζουμε  τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, ένα νέο σύστημα προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων, ένα σύγχρονο κι αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων των υπηρεσιών και των υπαλλήλων.

Θέση όγδοη: Προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θέση ένατη: Εφαρμογή ειδικού προγράμματος για τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους που θα περιλαμβάνει: α) Ειδικό Κανονιστικό Πλαίσιο, β) Πρόσθετη Χρηματοδότηση, γ) Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη.

Επίσης, για τις προσλήψεις προσωπικού στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους ζητούμε να προβλεφθεί γενναία αύξηση της μοριοδότησης της εντοπιότητας, καθώς και οικονομικά κίνητρα για να καλυφθούν οι πρόσθετες οικονομικές ανάγκες των υπαλλήλων για τη διαμονή, τη διαβίωση και τις μετακινήσεις τους.

Θέση δέκατη: Ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων.

Απαιτούμε για την ενίσχυση της οικονομικής μας αυτοτέλειας την υιοθέτηση συγκεκριμένων πολιτικών, όπως:

Προώθηση της Φορολογικής Αποκέντρωσης. Πρώτο βήμα, ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας , οποίος κατά την άποψη μας πρέπει να αποτελέσει τοπικό φόρο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε Δήμου, ώστε να προωθεί την τοπική ανάπτυξη. Θέλω να κάνω μια διευκρίνιση, δεν διεκδικούμε τον ΕΝΦΙΑ, έναν άδικο και ισοπεδωτικό κατά την άποψή μας φόρο , αλλά μια νέα μορφή φορολογίας με αναπτυξιακά κριτήρια. Σε καμία περίπτωση επίσης δεν συζητάμε την αντικατάσταση των ΚΑΠ με την απόδοση των εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε κατάρρευση τους μικρούς Δήμους.

Απαιτούμε Άμεση απόδοση των παρακρατηθέντων της περιόδου 2010-2016, το ύψος των οποίων ξεπερνά τα 13 δισ. ευρώ.

Αποκατάσταση των ΚΑΠ. Και καμία περαιτέρω μείωση των πόρων που αποδίδονται στους Δήμους, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.

Δημιουργία Αναπτυξιακού Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αξιοποίηση των πόρων του «Πράσινου Ταμείου» για τη χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης στους Δήμους.

Πρόσβαση των Δήμων στο ΕΣΠΑ, μέσω ειδικού προγράμματος ύψους 2.000.000.000 ευρώ.

Μεταφορά των ακινήτων του Δημοσίου στους Δήμους.

Διεύρυνση του ρόλου των Δήμων στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας

Απόδοση πόρων που μας αφαιρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια ( τέλη χρήσης βοσκότοπων, φόρος ζύθου, πετρελαιοειδή, τέλη παραχωρησιούχων δημοσίου, κ.λπ.).

Παραχώρηση στους ΟΤΑ του δικαιώματος χρήσης των αιγιαλών και παράλληλη απόδοση μέρους των εσόδων στο κεντρικό κράτος.»

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου