ΦΥΛΛΟ 150 ΙΟΥΛΙΟΣ 2017.pdf
							
                η άλλη άποψηστου Ζωγράφουμηνιαία κοινωνικοπολιτική εφημερίδα235κολονάκιαδιόρθωσαντην κατάσταση; ΕΤΟΣ 14ο • Αρ. Φύλλου 150 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017∆ιεύθυνση: Κορνόβου 12, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15772, Τηλ: 210-7715997 Fax: 210-7717149∆ΙΑΒΑΣΤΕ μας τώρα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο www.alliapopsi.grΚαι τα νέα email: alliapopsi@ath.forthnet.gr, gr@alliapopsi.gr και aper@alliapopsi.gr  ΑνοχύρωτηΠόληΤα παιδιά σουόταν τα χαϊδεύειςνα τι σου ανταποδίδουνΜε την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μπήκε στη ζωή μας και ηεπονομαζόμενη ομάδα «Ρουβίκωνες» για την οποία πολύς λό-γος γίνεται εξαιτίας των «παρεμβατικών» τους πράξεων.Η πρώτη επίσημη εμφάνισή τους έγινε με την ανοχή τηςαμίμητης Προέδρου της Βουλής Ζωής Κωνσταντοπούλου,όταν τους επετράπη η είσοδος στα προπύλαια της Βουλής γιανα ακολουθήσουν και άλλες, όπου αυτοί έκριναν και κρίνουν,ότι πρέπει να κάνουν την εμφάνιση-διαμαρτυρία τους.Τέτοιες εμφανίσεις είχαμε και στο ∆ήμο Ζωγράφου.Η πρώτη τους «παρέμβαση» συνεπικουρούμενη από τηνεπονομαζόμενη «Κόκκινη Γραμμή» έγινε στο ∆ημαρχείο, αρ-χές Ιούλιου όπου είκοσι περίπου άτομα εισέβαλαν στο γρα-φείο της ∆ημάρχου διαμαρτυρόμενοι για το θάνατο της άτυ-χης 62χρονης Ντανιέλας Πρελορέντζου, φωνάζοντας «σκοτώ-σατε μια γυναίκα, αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο». Πληροφο-ρίες θέλουν τη ∆ήμαρχο να αντιμετώπισε ψύχραιμα την ει-σβολή, τους δέχτηκε και συζήτησαν το θέμα της διαμαρτυρίαςτους με πνεύμα κατανόησης. Λέγεται μάλιστα ότι τους κέρασεκαι πορτοκαλάδες, αλλά δεν γνωρίζουμε αν ήταν με ή χωρίςανθρακικό!!!!!Στο χώρο του ∆ημαρχείου μέσα και έξω είχαν πετάξει φέιγβολάν που αναγράφονταν τα συνθήματα «Ο δήμος Ζωγράφουδολοφονεί», «η ανθρώπινη ζωή δεν είναι για τα σκουπίδια».∆εν σταμάτησαν όμως μόνον σε αυτή τη «διαμαρτυρία»Στις 20 Ιουλίου πριν συμπληρωθεί ένα 24ωρο από την εισβολήστην Τράπεζα της Ελλάδας, τα μέλη του «Ρουβίκωνα» ανενόχλη-τοι, όπως και στην Τράπεζα, πήγαν στις έξι το πρωί στο ∆ημαρ-χείο, έσπασαν τα τζάμια του κτηρίου στο ισόγειο και στον πρώτοόροφο, πέταξαν μπογιές και ανενόχλητοι αποχώρησαν σαν ναμην έγινε τίποτα... αφού όπως λέει και ο Πρόεδρο της Βουλής«απλή έκφραση διαμαρτυρίας» κάνουν τα παιδιά του «Ρουβίκω-να»(!!!).συνέχεια στη 2η σελίδα Το φινάλετουmusicnow!σελίδα 2η  ΜΑΞΙΑ∆ΗΖκαταγγελίακαιαπάντησηγια ταφωτοβολταϊκάσελίδα 4η Από τις 18 Ιουνίου τα λεωφορεία τηςΓραμμής 235 ανεβοκατέβαιναν επί τηςΛεωφ. Γεωργ. Ζωγράφου με... διαλείμ-ματα.Αιτία η διπλή διαχωριστική γραμμή επί τουοδοστρώματος, που έβαλε η Τεχνική Υπηρεσίατου ∆ήμου (με δικιά της πρωτοβουλία άραγε;)δημιουργώντας πολλές αντιδράσεις με πρώ-τους τους οδηγούς του ΟΑΣΑ γιατί ο Κ.Ο.Κ. τηγραμμή αυτή την θεωρεί «τοίχο», δηλαδή κα-νένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να την «πατήσει»,αλλά και γιατί άλλα συμφωνήθηκαν με τουςεκπροσώπους τους σε συζήτηση που έγινε στοδημοτικό συμβούλιο και άλλα έγιναν, αφού ηαπόφαση ήταν να τοποθετηθούν κολωνάκιαστη μέση του οδοστρώματος.Οι οδηγοί ανέστειλαν την εκτέλεση του δρο-μολογίου στο Νέο Τέρμα Ζωγράφου και η ∆ή-μαρχος με την από 22 Ιουνίου 2017 επιστολήτης προς τους ∆ιοικητές της Τροχαίας Αττικήςκαι Καισαριανής και προς τον Πρόεδρο καιΑντιπρόεδρο του ΟΑΣΑ, αναγνωρίζει ότι τοπρόβλημα δημιουργείται από τα παρκαρισμένααυτοκίνητα, ζητάει την συνδρομή της Τροχαίαςγιατί η δημοτική αστυνομία δεν μπορεί νααντεπεξέλθει, εμμένει όμως στη διατήρηση τηςδιαχωριστικής γραμμής επί του οδοστρώματοςκαι χαρακτηρίζει παράνομο το παρκάρισματων αυτοκινήτων των δημοτών. συνέχεια στην 5η σελίδα ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑαπό τοπαρελθόνστο Μέλλονσελίδα 6η Μικροσκόπιοσελίδα 7η