Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ζωγράφου

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ζωγράφου

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ζωγράφου Δημήτρης Αντωνιάδης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 εισηγήθηκε την τροποποίηση διατάξεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία θα διασφαλίζει,  όπως είπε,  την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα στη λειτουργία του Δήμου, θα ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις της διοικητικής επιστήμης, τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής μας κοινωνίας, τις ικανότητες και δεξιότητες του προσωπικού του Δήμου Ζωγράφου, για να συνεχίσει λέγοντας ότι:

«Οι οικείες διατάξεις του Δήμου μας δεν προβλέπουν εξαίρεση του προβαδίσματος σε καμία κρίση επίλυση σε επίπεδο διεύθυνσης. Η κατηγορία ΔΕ σε επίπεδο διεύθυνσης υπάρχει μόνον για να μη δημιουργηθούν στο μέλλον πιθανά φαινόμενα αδυναμίας πλήρωσης των θέσεων από προϊσταμένους Π.Ε. Αντίθετα σε επτά θέσεις ευθύνης σε επιπέδου τμήματος προβλέπεται εξαίρεση από το προβάδισμα ενώ στις υπόλοιπες οργανικές μονάδες ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών, γιατί δεν επιβάλλει ειδικής Π.Ε. γνώσεις του προϊσταμένου αυτών. Αντίθετα οι ικανότητες και η πολύτιμη εμπειρία των υπαλλήλων ΔΕ αποτελούν σημαντικά προσόντα στην εκτέλεση του ρόλου του Προϊσταμένου.

Οι οργανικές θέσεις όλοι γνωρίζουν ότι δεν σημαίνει προσωπικό, αλλά πιθανότητα πρόσληψης νέου προσωπικού. Οι οργανικές που έχουμε προφανώς και δεν είναι  καλυμμένες, υπάρχουν κενές, αλλά με αποχωρήσεις υπαλλήλων μέσω κινητικότητας ή σύνταξης ιδιαίτερα υπαλλήλων ΔΕ Διοικητικού και Π.Ε. Διοικητικού και Διοικητικού Οικονομικού, νομίζω μας φέρνει μπροστά στο καθήκον να αυξήσουμε τις οργανικές θέσεις, ζητώντας όσο το δυνατόν περισσότερο να καλυφθούν αυτές οι θέσεις. Αυτό δημιουργεί 110  νέες οργανικές θέσεις».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους σε πνεύμα θετικής και δημιουργικής συνεργασίας να τον υπερψηφίσουν παραμερίζοντας τις επιμέρους πιθανές διαφωνίες αφού όλοι γνωρίζουν την αναγκαιότητα τροποποίησης του Κανονισμού.

Ο Χάρης Σταματάκης  εκπροσωπώντας τη παράταξης «Μαζί για την Πόλη μας» είπε ότι: «Σήμερα έγινε μια προσπάθεια να φτιαχτεί ένας οργανισμός -όχι βέβαια αυτόν που θα ήθελε η παράταξή μου- για να προχωρήσουμε την επόμενη ημέρα. Είχαμε προτείνει να συμπεριληφθούν τρία ζητήματα, τα δύο από αυτά συμπεριλαμβάνονται,, το τρίτο ήταν  η αύξηση των οργανικών  θέσεων  γιατί πιστεύω ότι πρέπει να αυξηθούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, λόγω της φυγής των αορίστου χρόνου που αν συνεχιστεί έστω και στο μισό, θα φτάσουμε να δουλεύουμε με μειωμένα άτομα  κατά 40% . Γι’ αυτό και προτείναμε την αύξηση.

Συμφωνούμε να γίνει η Διεύθυνση Πολεοδομίας, δεν συμφωνούμε όμως το συνεργείο αυτ/των να φύγει από τη διεύθυνση καθαριότητα  και να πάει στις Τεχνικές Υπηρεσίες, νομίζω ότι είναι λάθος, δεν συμφωνούμε στην ενοποίηση των τριών ΚΑΠΗ, στο ΚΗΦΙ, στη βοήθεια στο σπίτι κλπ. ενώ ήταν σε δύο τμήματα, τώρα ενοποιούνται σε ένα, και δεν συμφωνούμε να ισχύσει το προβάδισμα  στους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς».

 Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος  είπε ότι

«Η παράταξή μας θεωρεί απαραίτητο το προβάδισμα σε όλες τις οργανικές μονάδες εξαιρουμένων αυτών που έχουν ειδική εμπειρική πορεία, όπως στην ανακύκλωση, οδοσάρωση κλπ. Η άποψή μας είναι ότι όποιος έχει περισσότερα προσόντα υποχρεωτικά προηγείται. Από το Μάιο έστειλα στο Γραμματέα τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μου οι οποίες έγιναν δεκτές εκτός από τη πρόταση που έκανα για τη Διεύθυνση Καθαριότητας. Με ιδιαίτερη επιφύλαξη δίνουμε τη συγκατάθεση μας  και λέμε ναι.

Ο Ανδρέας Καραβίδας αφού τόνισε ότι δεν αλλάζει τα όσα έχει πει στην αρχική  συζήτηση που έγινε για τον Οργανισμό, και όπως πιστεύει η παράταξή του «Οι αλλαγές στο σημερινό Οργανισμό, δεν γίνεται στη παρούσα φάση προς το καλύτερο, αλλά προς το χειρότερο και γίνονται για συγκεκριμένο σκοπό.

Η όλη ιστορία είναι το νέο management στους Δήμους, που σημαίνει ότι η οργάνωση των πραγμάτων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή τη στιγμή το αστικό κράτος εταιρικά να μπορέσει το ζεστό χρήμα να το διοχετεύει στους εργολάβους κ.α.

Το οργανόγραμμα έχει να κάνει πως θα εξοντώσει τους εργαζόμενους, είμαστε αντίθετοι σε αυτή τη λογική, θεωρούμε ότι οποιοδήποτε οργανόγραμμα πρέπει να πατάει στις ανάγκες που υπάρχουν, κάτι που δεν συμβαίνει με το οργανόγραμμα του Δήμου,  οπότε και το καταψηφίζουμε».

Ο Κωστής Παπαναστασόπουλος μεταξύ των άλλων είπε: ότι: «Ο οργανισμός βοηθάει στη βελτίωση να διαμορφωθεί το Διοικητικό σχήμα ώστε να προβάλει την πιο εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών, αλλά και να δίνει κίνητρα για υπηρεσιακή εξέλιξη των εργαζόμενων. Αν πιστεύετε ότι με την τροποποίηση αυτή θα διοικηθεί καλύτερα ο Δήμος και οι υπηρεσίες θα παράγουν αρτιότερο ποιοτικό αποτέλεσμα εξαρτάται από εσάς. Αν και συμφωνώ με τις τροποποιήσεις που ζητήθηκαν παραπάνω, με επιφύλαξη θα συμφωνήσω»

 Τέλος ο  Χρίστος Τουλιάτος είπε ότι «η ουσία είναι σε ποια κατεύθυνση κινείται ο συγκεκριμένος Οργανισμός και γενικά ποια η λογική της διαχείρισης του Δήμου που είναι αυτή που περιγράφει η Κυβέρνηση, ή αυτό που λέμε επιτελικό κράτος για να καταλήξουν όλες οι δημόσιες δομές σε μια διευθυντική επιτελική μονάδα, η οποία θα μοιράζει λειτουργίες, έργα σε εξωτερικές εργολαβίες στο κομμάτι της αγοράς. Συμφωνώ με τις επισημάνσεις των προηγουμένων συναδέλφων και γι’ αυτό καταψηφίζω».

Η τροποποίηση του Οργανισμού του Δήμου Ζωγράφου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Θετική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της Διοίκησης, οι παρατάξεις του κ. Αγγελόπουλου και του κ. Παπαναστασόπουλου, οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Δημήτρης Κολομπάτσος, Λάμπρος Καλαρρύτης, Βαγγέλης Τζανής, Βασίλης Λένης, Κώστας Αλεξανδρής.

Καταψήφισαν οι παρατάξεις του «Μαζί για την Πόλη μας», η «Λαϊκή Συσπείρωση Ζωγράφου», η «Ανυπότακτη Πόλη» και οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι  Κώστας Πίτσιος, Γιώργος Γρίβας.

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου