Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος έρχεται με τον πλανήτη να αντιμετωπίσει μια τριπλή κρίση κλιματικής αλλαγής, απώλεια φύσης και βιοποικιλότητας, ρύπανση και αποβλήτων.

«Μόνο μία Γη» ήταν το σύνθημα της Διάσκεψης της Στοκχόλμης το 1972.

Είναι η εμβληματική ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης και δράσης για το περιβάλλον που την πάροδο των ετών, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη παγκόσμια πλατφόρμα για την περιβαλλοντική ενημέρωση του κοινού και γιορτάζεται από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Eίναι το κύριο μέσο των Ηνωμένων Εθνών για την ενθάρρυνση της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης και δράσης για το περιβάλλον. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 1974 και έχει γίνει επίσης μια ζωτικής σημασίας πλατφόρμα για την προώθηση της προόδου όσον αφορά τις περιβαλλοντικές διαστάσεις των παρακάτω Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 1. Τέλος στη φτώχεια σε όλες τις μορφές της παντού
 2. Τερματίστε την πείνα, επιτύχετε επισιτιστική ασφάλεια και βελτιωμένη διατροφή και προωθήστε τη βιώσιμη γεωργία
 3. Εξασφαλίστε υγιείς ζωές και προάγετε την ευημερία για όλους σε όλες τις ηλικίες
 4. Διασφάλιση της χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιης εκπαίδευσης και στην προώθηση ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους
 5. Επίτευξη της ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών
 6. Διασφάλιση διασφάλισης και βιώσιμης διαχείρισης νερού και αποχέτευσης για όλους
 7. Διασφάλιση πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους
 8. Προώθηση της βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους
 9. Δημιουργήστε ανθεκτικές υποδομές, προωθήστε τη χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη εκβιομηχάνιση και προωθήστε την καινοτομία
 10. Μείωση της ανισότητας εντός και μεταξύ των χωρών
 11. Κάντε τις πόλεις και τους ανθρώπινους οικισμούς χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες
 12. Εξασφάλιση βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής
 13. Λάβετε επείγουσα δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της
 14. Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη
 15. Προστασία, αποκατάσταση και προώθηση της αειφόρου χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων, βιώσιμη διαχείριση των δασών, καταπολέμηση της ερημικής και ανάσχεσης και αντιστροφή της υποβάθμισης της γης και ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας.
 16. Προώθηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για βιώσιμη ανάπτυξη, παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδόμηση αποτελεσματικών, υπεύθυνων και χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα επίπεδα
 17. Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και αναζωογόνησης της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πηγή ALFAVITA.GR

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου