ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ στο ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ στο ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Στον Δημοτικό Κινηματογράφο ΑΛΕΚΑ την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 έγινε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Απουσίαζαν οι: Βασιλική Στρακαντούνα η οποία ήταν ασθενής, Σταύρος Αρμπιλιάς και Κώστας Πίτσιος.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

ΨΗΦΙΣΑΝ  30

ΜΠΟΤΟΥ 18

ΛΕΥΚΑ  12

Σημείωση: Πέραν των Δημοτικών Συμβούλων της Συμπαράταξης και των Ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων Λάμπρου Καλαρρύτη, Βαγγέλη Τζανή, Βασίλη Λένη, Κώστα Αλεξανδρή και Δημήτρη Κολομπάτσου, που ψήφισαν υπέρ της Αναστασίας Μπότου, το ρεπορτάζ μας λέει ότι η 18η ψήφος του «ΝΑΙ» ήταν ψήφος υπερτοπικού Ηπειρωτικού χαρακτήρα.

Αποχή δήλωσαν  οι παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση», «Ανυπότακτη Πόλη» και «Κίνημα στην Πόλη»

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

ΨΗΦΙΣΑΝ  30

ΜΠΟΤΟΥ 18

ΛΕΥΚΑ  12

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

ΨΗΦΙΣΑΝ 32

ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ  15

ΛΕΥΚΑ 15

ΑΚΥΡΑ 2

ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ.Σ.

ΨΗΦΙΣΑΝ   31

ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ  18

ΛΕΥΚΑ  12

ΑΚΥΡΑ  1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ 36                                                                                      ΨΗΦΙΣΑΝ 35

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ   17                                                                         ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ    16

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ   8                                                       ΜΑΖΙ                        9

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ  4                                                               ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ    4

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 5                                                                      ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ          5

ΛΕΥΚΟ  1                                                                                              ΛΕΥΚΟ    1

ΑΚΥΡΟ  1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     17  (τακτικό μέλος)

ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ             16  (τακτικό μέλος)

ΓΟΥΜΕΝΟΣ                   15  (αναπληρωματικό)

ΕΥΘΥΜΙΟΥ                     14  (αναπληρωματικό)

 

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

ΓΙΟΥΡΓΑΣ        8          (τακτικό μέλος)

ΚΙΚΑΚΗΣ         8          (τακτικό μέλος)

ΓΚΡΕΚΑΣ            5             (αναπληρωματικό)

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  3 (αναπληρωματικό)

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ    4   (τακτικό μέλος)    

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ         3          (αναπληρωματικό)

 

ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ      5 (τακτικό μέλος)    

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1 (αναπληρωματικό)

 

                                ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ     16  (τακτικό μέλος)

ΓΟΥΜΕΝΟΣ                            15    (τακτικό μέλος)

ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ                         14     (αναπληρωματικό)

ΚΑΠΠΗΣ                                 13     (αναπληρωματικό)

 

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ    9          (τακτικό μέλος)

ΜΠΕΛΛΟΥ      9          (τακτικό μέλος)

ΓΚΡΕΚΑΣ           5            (αναπληρωματικό)

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   5  (αναπληρωματικό)

 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΓΙΩΤΗΣ            4   (τακτικό μέλος)    

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ   3   (αναπληρωματικό)

 

ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   5 (τακτικό μέλος)        

ΚΟΣΜΑΣ                      1    (αναπληρωματικό)

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου