Σύμπραξη Παρατάξεων στο Δήμο Ζωγράφου

Σύμπραξη Παρατάξεων στο Δήμο Ζωγράφου

                                          ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

“ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ”, “ΕΔΩ ΖΩ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ – ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

………………………………………………………………………………………………

Στη κοινή συνεδρίαση των Δημοτικών Παρατάξεων ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΜΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ,  ΕΔΩ ΖΩ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ και ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ – ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ η οποία έλαβε χώρα την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και η οποία συγκλήθηκε μετά από πρόσκληση των επικεφαλής των ανωτέρω Δημοτικών Παρατάξεων.

……………………………………………………………………………………………

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΜΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ και εκλεχθείς Δήμαρχος, Βασίλειος Θώδας διαπίστωσε ότι από τα 9 μέλη της Δημοτικής Παράταξης ήταν άπαντες παρόντες εκτός του Πίτσιου Κωνσταντίνου ο οποίος έλειπε σε προγραμματισμένο ταξίδι στο εξωτερικό.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΕΔΩ ΖΩ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, Αγησίλαος Παπακωνσταντίνου διαπίστωσε ότι από τα 3 μέλη της Δημοτικής Παράταξης ήταν άπαντες παρόντες εκτός του Γρίβα Γεώργιου.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ – ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ, Γεώργιος Γιαννακόπουλος διαπίστωσε ότι από τα 2 μέλη της Δημοτικής Παράταξης ήταν άπαντες παρόντες

……………………………………………………………………………………………..

Από την κατάθεση του πρακτικού, οι συμπράττουσες παρατάξεις λογίζονται ενιαία δημοτική ομάδα, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

………………………………………………………………………………………………..

Ο Δήμαρχος Βασίλειος Θώδας κάλεσε, στη συνέχεια, τα μέλη των προαναφερόμενων Δημοτικών Παρατάξεων να προβούν σε ψηφοφορία για την έγκριση του παρόντος πρακτικού σύμπραξης από την τουλάχιστον απόλυτη πλειοψηφία των μελών κάθε παράταξης.

Ακολούθησε η ψηφοφορία τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής: Παρόντες: Δώδεκα (12) Δημοτικοί Σύμβουλοι, Απόντες: Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι ,Υπέρ της Σύμπραξης: 12. Κατά της Σύμπραξης: 0

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας,

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

Η σύμπραξη των παρατάξεων ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΜΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ, ΕΔΩ ΖΩ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ και ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ – ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζωγράφο, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.

…………………………………………………………………………………………………

Σημείωση της “άλλης άποψης”:

Το “μνημόνιο σύμπραξης των τριών παρατάξεων “ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ” του Δημάρχου Βασίλη Θώδα, “ΕΔΩ ΖΩ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ” επικεφαλής ο Αγ. Παπακωνσταντίνου και “ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ – ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ” επκεφαλής ο Γεωργ. Γιαννακόπουλος, δεν είναι τίποτα άλλο απο μια συμμετοχή στην εξουσία των επικεφαλής, αλλά και άλλων εκτός μιας φωτεινής εξαίρεσης.

Οι δύο παρατάξεις που αυτοαποκαλούνται ότι πρόσκεινται στο “ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ” είχαν από πολύ νωρίς αποφασίσει τις κινήσεις αυτές.

Άλλωστε και για κάποιους τέτοιους λόγους που είχε προβλέψει το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ δεν έδωσε τη στήριξή του προεκλογικά σε καμιά από τις δύο παρατάξεις.

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου