Συζήτηση με τους δημότες του Ζωγράφου

Συζήτηση με τους δημότες του Ζωγράφου

Η νέα πρωτοβουλία της Δημοτικής Διοίκησης πιστεύουμε αυτή τη φορά να στεφθεί με επιτυχία μιας και οι προηγούμενες συνελεύσεις που είχαν γίνει, απέτυχαν και ως προς την προσέλευση των δημοτών, αλλά φάνηκε ότι δεν προέκυψε και κανένα αποτέλεσμα, εκτός των παρεμβάσεων που έγιναν στην καθαριότητα όσον αφορά τα περιττώματα των σκύλων στους κοινόχρηστους χώρους.

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου