Λιποβαρή τα στοιχεία για την ΑΓΟΡΑ και την αξιοποίηση του πρώην Θεάτρου «ΠΟΤΑΜΙΤΗ»

 Μας χρειάζεται το παμπάλαιο κτίριο ή μας χρειάζεται η …. Αγορά

Για το διατηρητέο κτίριο του θεάτρου ΕΡΕΥΝΑ, γνωστό ως «Θέατρο Ποταμίτη», που βρίσκεται στις οδούς Ιλισίων και Κερασούντος, «υψηλής πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής αξίας, ικανό να φιλοξενήσει σημαντικές πολιτιστικές δραστηριότητες και λειτουργίες» όπως στην εισήγησή της η Δήμαρχος το προσδιόρισε, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 26-9-2016, να εγκρίνει την απ’ ευθείας αγορά αυτού του κτιρίου μιας και οι τιμές που υπάρχουν στα ακίνητα της περιοχής μας βρίσκονται σε λογικά επίπεδα.

Βρισκόμενη «σε ευχάριστη θέση» η Δήμαρχος ανακοίνωσε την πρόθεση της Διοίκησης να προβεί στη συγκεκριμένη αγορά  «γιατί ο Δήμος δεν διαθέτει άλλο τέτοιο κτίριο», δημιουργώντας έτσι στο δημοτικό ακροατήριό της μια πανηγυρική ατμόσφαιρα, μια εκπληκτική βραδιά(!!!) εμπλουτισμένη με συναίσθημα και κουλτούρα!!!!!

Κάνοντας μια περιληπτική περιγραφή του κτιρίου που οι παλαιότεροι θα το θυμούνται και ως τον κινηματογράφο «ΡΕΟ» κτισμένο από το 1917 ιδιοκτησίας αδελφών Πολυδωρόπουλου, αναφέρθηκε στην αξία του η οποία σύμφωνα με την εκτίμηση του ορκωτού εκτιμητή είναι 1.334.000 ευρώ, η αντικειμενική του αξία σύμφωνα με την Εφορία είναι 1.065.000 ευρώ και η αγορά από πλευράς της Διοίκησης θα είναι 550.000 ευρώ.

Συμπλήρωσε επιπλέον ότι ο  Δήμος Ζωγράφου δεν διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο εκδηλώσεων(;;), η δε περιοχή στην οποία βρίσκονται τα παραπάνω ακίνητα είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη(;;) και απουσιάζουν παντελώς δημοτικά κοινόχρηστα κτίρια.

Πριν την τοποθέτηση των ομιλητών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διάβασε στο σώμα την επιστολή της παράταξης «Πολίτες σε Δράση» με την οποίαν ενημέρωνε τους λόγους της μη παρουσίας της στο Δ.Σ που κατά τη γνώμη μας ο Κώστας Καλλίρης δεν παρέστη μάλλον για να μη νομιμοποιήσει τη διαδικασία από την πλευρά της παράταξής του μιας και έθεσε με την επιστολή του θέματα εκτός των άλλων, νομικά.

«Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου

Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 Δεν θα προσέλθουμε στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επειδή μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, υπάρχει  το προαναφερθέν θέμα που αφορά  στην  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ αγορά

Εξ αρχής δηλώνουμε, ότι  αν συμμετείχαμε στην  σημερινή Συνεδρίαση, θα ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΑΜΕ την σχετική εισήγηση της Δημάρχου, άρα και την "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ΑΓΟΡΑ, για ένα και βασικό λόγο:

Όπως και η εισήγηση αναφέρει, σύμφωνα με τον νόμο  3463, ΦΕΚ Α114, άρθρο186, παρ1, 3", αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 191, παρ 1 του ν 3463/06, όπως τροποποιήθηκε με την παρ 12 του άρθρου 20 του ν 3731/2008, (ΦΕΚ  Α 263/23-12-08)  η αγορά, όπως  και η πώληση ακινήτων από τον Δήμο, γίνονται με ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ, και ειδικά στην περίπτωση αγοράς ακινήτου  όπου με την παράγραφο 6 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, απαιτείται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του από το ΣΟΕ, ως προϋπόθεση για την κατάρτιση της σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητος, "το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του, μπορεί να κρίνει ότι το ακίνητο αυτό είναι ΤΟ  ΜΟΝΟ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  για την εκπλήρωση δημοτικού σκοπού και να αποφασίσει την ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  αγορά".

Είναι λοιπόν προφανές, ότι ούτε διαδικασία  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ έχει συντελεσθεί,  ούτε προκύπτει (είτε από την εισήγηση της Δημάρχου, είτε από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου), ότι το ακίνητο είναι το ΜΟΝΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ , για την εκπλήρωση των (ασαφών) σκοπών που περιγράφονται ακροθιγώς στην εισήγηση.

Επομένως, μια σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την γνώμη μας, δεν θα πληρούσε τις ΣΑΦΕΙΣ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ που οι νόμοι ορίζουν, θα παρουσίαζε νομικά προβλήματα, και δεν θα ήταν δυνατόν να υπερψηφισθεί !!

Κατά το στάδιο αυτό, και με κυρίαρχο  τον προαναφερθέντα ισχυρισμό μας περί της νομικών προβλημάτων στη διαδικασία, που μας υποχρεώνει να διαφωνήσουμε με την εισήγηση, παρέλκει να αναφερθούμε διεξοδικά σε άλλους λόγους, τυπικούς και ουσιαστικούς, που συνηγορούν στη στάση μας.

Ενδεικτικά και μόνο, θα αναφέρουμε, την μεγάλη σπουδή της Διοίκησης να φέρει το θέμα στο ΔΣ πρόχειρα και με μεγάλα κενά, την απουσία εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, την έλλειψη της συνημμένης έκθεσης των ορκωτών εκτιμητών, την αιτιολόγηση της αναγκαιότητας   της αγοράς, και  την πρόταξή της  έναντι άλλων προτεραιοτήτων  του Δημοτικού έργου, το αν είναι συμφέρουσα η αγορά ενός κτιρίου του 1917 με το μεγάλο κόστος ανακαινίσεων, την απουσία μελέτης για το σχετικό κόστος, για την στατική κατάσταση του κτιρίου.

Επίσης, δεν αναφέρεται σαφώς στην εισήγηση, αν ο Δήμος θα είναι μοναδικός ιδιοκτήτης του κτιρίου ή  ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ, αν υπάρχουν αυθαίρετες προσθήκες,, τα πολεοδομικά σχέδια, έλεγχοι στο υποθηκοφυλακείο, κλπ. 

Διαφωνούμε λοιπόν απολύτως με την εισήγηση, και με την "απ’ ευθείας αγορά", όπως αυτή προτείνεται στην εισήγηση της κας Δημάρχου

Με εκτίμηση   Για την παράταξη «Πολίτες σε Δράση»

Καλλίρης  Κώστας, Βαρσαμιδάκη Μαρία, Μαρίνης Πέτρος.»  

Οι τοποθετήσεις ξεκίνησαν με τον επικεφαλή της παράταξης «Συμπαράταξη Πολιτών-Αγαπώ Ζωγράφου»     Αντώνη Πέττα ο οποίος συναίνεσε στην αγορά του ακινήτου με το αιτιολογικό ότι ένα τέτοιο κτίριο στην είσοδο της πόλης εκτός του ότι θα αναβαθμίσει μια ολόκληρη γειτονιά, θα αναβαθμίσει και την πόλη η οποία δεν διαθέτει και πολλά τέτοια κτίρια. Όσον αφορά το τίμημα αγοράς, αν και δεν είναι γνώστης, από συζητήσεις που έκανε κρίνει ότι η τιμή είναι συμφέρουσα.

Λόγω της απουσίας για προσωπικούς λόγους του  επικεφαλή της παράταξης «Ζωγράφου Μπροστά»  Παναγιώτη Αγγελόπουλου τοποθετήθηκαν οι παριστάμενοι δημοτικοί σύμβουλοι με διαφορετική όμως προσέγγιση του θέματος  που αποτυπώθηκε και στην ψηφοφορία. Ο  Γιάννης Βούρτσης μεταξύ των άλλων συμφώνησε στην αγορά αλλά τόνισε ότι «δεν πρέπει να γίνει αγορά στην οποία δεν θα μπορεί να γίνει καμία παρέμβαση μέσα στο χώρο, αλλά και να είμαστε συνιδιοκτήτες με κάποιους που θα μας δημιουργήσουν  προβλήματα στο μέλλον».

Ο Μιχάλης Βοϊδάσκης εστίασε την τοποθέτησή του στα ήδη αναξιοποίητα υπάρχοντα ακίνητα και οικόπεδα του Δήμου για να καταλήξει στο ότι  «με τα χρήματα που χρειάζονται για την αγορά του συγκεκριμένου κτιρίου θα μπορούσαμε να στήσουμε παιδικούς σταθμούς».

Ο επικεφαλής της παράταξης «Ενωτική Δύναμη Ζωγράφου» Θεόδωρος Μετικαρίδης αναφέρθηκε στην πολιτιστική σημασία της αγοράς αυτής «η οποία θα ωφελήσει τους δημότες και περιουσιακά το Δήμο, σε συνδυασμό με το τίμημα το οποίο κρίνεται αρκετά συμφέρον», στηρίζοντας την πρόταση της Διοίκησης.

Η επικεφαλής της παράταξης «Ζωγράφου Ανθρώπινη Πόλη» Αναστασία Μπότου με απουσία αρκετών συνεδριάσεων εμφανίστηκε στη συγκεκριμένη, γιατί όπως είπε μετά από την ενημέρωση που είχε από τη Δήμαρχο, κρίνει  ότι οτιδήποτε είναι διατηρητέο που κρατάει τη φυσιογνωμία της πόλης, για την ίδια, είναι θετική η αγορά.

Από την πλευρά του «Κινήματος στην Πόλη», λόγω των εσωκομματικών διαφορών τους δεν παρέστη κανένας δημοτικός σύμβουλος για να εκπροσωπήσει την παράταξη.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ζωγράφου» Ανδρέας Καραβίδας επεσήμανε ότι τα σημαντικά θέματα που έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τη δική μας θέση κρίνονται ως επί το πλείστον από την προτεραιότητα και την ιεράρχηση, σύμφωνα με τις λαϊκές ανάγκες και όπως αυτές καλύπτονται, όπως πρόσφατα που απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο το πως μπορούνε να βρεθούνε κονδύλια για να μην μείνει κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού, χωρίς βέβαια να υπάρχει αντιπαράθεση ανάμεσα στον πολιτισμό και στους παιδικούς σταθμούς.

«Η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά» είπε μεταξύ των άλλων «έχει να κάνει με τη μη ύπαρξη χώρων για να κτιστούν παιδικοί σταθμοί, να απαλλοτριωθούν οικόπεδα να γίνουν νηπιαγωγεία, να δοθούν περισσότερα γεύματα στα παιδιά» και πρόσθεσε

«Για μας αυτές είναι οι πραγματικές ανάγκες που καλείται ο Δήμος να διαχειριστεί. Πολλές φορές επικαλείστε το πόσο άσχημα είναι τα πράγματα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό ή να ακολουθηθεί  μια συγκεκριμένη πολιτική στα οικονομικά.

 Στην εισήγηση σας αναφέρεται ότι το κτίριο έχει κηρυχτεί μνημείο και χρειάζεται ειδική κρατική προστασία. Εδώ μπαίνει το ζήτημα της υποχρηματοδότησης του υπουργείου σε μια σειρά από δομές πολιτισμού και δεν είναι ευθύνη του Δήμου να διασώσει ένα κτίριο. 

Για μας η ιεράρχηση αυτή τη στιγμή είναι τελείως διαφορετική από της Διοίκησης.

Από την εισήγηση επίσης δεν προκύπτει κάτι το άμεσο, υπάρχει μια γενική προοπτική για το μέλλον, δεν είναι για άμεση χρήση πολιτισμική, πολιτιστική, να λειτουργήσουν θεατρικές ομάδες π.χ., αυτό που προτάσσει η Διοίκηση του Δήμου  είναι μια επένδυση για το μέλλον.

Εμείς θα ψηφίσουμε «λευκό» όχι γιατί δεν χρειάζεται χώρος πολιτισμού στο Δήμο, αλλά γιατί θεωρούμε ότι η ιεράρχηση των αναγκών είναι τελείως διαφορετική».

Ο Αντιδήμαρχος των Οικονομικών Υπηρεσιών Χάρης Σταματάκης μεταξύ των άλλων είπε ότι η άδεια οικοδομής είναι του 1929,  ότι η στατική επάρκεια δεν είναι προϋπόθεση αγοράς (!!!), ότι εκτιμήθηκε από ανθρώπους του Πολυτεχνείου, έτσι αόριστα, ότι το 1973 στην άδεια που ζήτησε ο Ποταμίτης αναφέρεται ότι δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα από τους τελευταίους σεισμούς, ότι συνολική αποτύπωση του κτιρίου δεν υπάρχει, γίνεται συζήτηση όμως με  το Πολυτεχνείο να γίνει μια συνολική μελέτη και ότι «με τη συνολική τιμή περνάμε μόνον το οικόπεδο, είναι πολύ συμφέρουσα, οι συνθήκες είναι ειδικές γιατί ο ιδιοκτήτης θέλει να το δώσει» και κατέληξε με τη διαβεβαίωση ότι «από αύριο κιόλας αν ολοκληρωθεί η αγορά θα στεγαστούν υπηρεσίες του Δήμου στα έτοιμα διαμερίσματα».

Η συζήτηση έκλεισε με την ψηφοφορία των παρόντων δημοτικών συμβούλων εκ των οποίων «ΝΑΙ» ψήφισαν εκτός από τους συμβούλους της Διοίκησης, οι Αντώνης Πέττας, Βασίλης Χασούρας, Γιάννης Βούρτσης, Θεόδωρος Μετικαρίδης, Τασία Μπότου, «Παρών» οι Μιχάλης Βοιδάσκης, Χαράλαμπος Κρανιώτης και «Λευκό» οι Ανδρέας Καραβίδας και Μάκης Μπαρμπέρης..

Η εισήγηση έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.

Όμως τελικά από τη συζήτηση δημιουργήθηκαν ερωτήματα το οποία πρέπει να απαντηθούν, όπως:

*  Ο πρώην κινηματογράφος «ΑΘΗΝΑ» 300 θέσεων στα Ιλίσια, έχει αγοραστεί από το Δήμο, υπάρχει έτοιμη μελέτη  κατατιθεμένη στις υπηρεσίες του Δήμου για να γίνει άμεσα ένα πολιτιστικό κέντρο, μεγαλύτερης χωρητικότητας από αυτό του Ποταμίτη με 150 θέσεις επιπλέον, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από parking του Δήμου που μπορεί να συνδυάσει τη λειτουργία του  και να αναβαθμίσει την περιοχή των Άνω Ιλισίων,

*  Υπάρχουν οι βίλες «Βοναπάρτη», «Κοτοπούλη», και «Βουγά» που  σήμερα υπολειτουργούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πολιτιστικά κέντρα  άμεσα, ιδιοκτησίας του Δήμου,

*  Η βίλα Ζωγράφου που παρά τη προεκλογική δέσμευση της Δημάρχου ότι θα αποδοθεί στο Ζωγραφιώτικο λαό, όχι μόνον δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά ούτε και το Ωδείο δεν μεταφέρθηκε, όπως είχε προαναγγελθεί. Βλέπεις η κατάληψη……καλά κρατεί από τους συνοδοιπόρους.

*  Σύμφωνα με το Νόμο 3463 η εισήγηση πρέπει να συνοδεύεται από τρεις μελέτες (Οικονομική, Νομική, Τεχνική) συντασσόμενες από τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες δεν υπάρχουν.

*  Αγορές κτιρίων πολιτιστικού κάλους και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, μπορεί να κάνει μόνον το Κράτος και διάφορα Ινστιτούτα και Υπηρεσίες, όχι όμως οι Δήμοι.

*   Σε κάθε αγορά ακινήτου από το Δήμο, πρέπει πρώτα να αναφέρεται η χρήση και το συμφέρον του Δήμου με πλήρη αιτιολόγηση σύμφωνα με το Νόμο.

Π.Χ. το σπίτι του Παλαμά, του Κουν και άλλων επιφανών, ο Δήμος Αθηναίων καίτοι μπορούσε να τα αγοράσει, το απέφυγε λόγω των χαλεπών καιρών και τίμησε τους άνδρες αυτούς, με ανάρτηση τιμητικής πλακέτας.

* Στα κτίρια που χαρακτηρίζονται ιστορικά,  διατηρητέα και αρχιτεκτονικού κάλους, είναι αμφίβολο αν μπορούν να γίνουν εργασίες και αναπαλαιώσεις γιατί χρειάζονται πολλές άδειες που προσκρούουν σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.

*    Στο συγκεκριμένο κτίριο δεν υπάρχει πρόβλεψη για το ποσόν που θα χρειαστεί να λειτουργήσει με ασφάλεια, καθόσον δεν υπάρχει στατική μελέτη,  όπως παραδέχτηκε και η Δήμαρχος, παρά μόνον  έκθεση ιδιωτών μηχανικών που είχε ζητήσει παλιά ο ιδιοκτήτης.

Ως εκ τούτου κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει τις στατικές ενισχύσεις που θα χρειαστούν μιας και ο ισόγειος χώρος, κατά δήλωση της Διοίκησης, θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος συγκέντρωσης συμπολιτών μας .

*    Για ποια υποβαθμισμένη  περιοχή μας λένε όταν το κτίριο βρίσκεται στα όρια του Δήμου Ζωγράφου με το Δήμο Αθηναίων και σε μικρή απόσταση βρίσκονται το Μέγαρο Μουσικής, το πάρκο Βενιζέλου, το Μετρό

Τέλος διαπιστώσαμε ότι ο σχεδιασμός της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκεκριμένη αγορά, ήταν προαποφασισμένος αφού η συζήτηση στο να περιστραφεί κυρίως στο συγκινησιακό συναίσθημα και στην κουλτούρα, υπερίσχυσε.

 Αυτό το παιχνίδι το ξέρουν καλά.

.

 

 

 

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου