26 Ιουνίου Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

26 Ιουνίου  Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

Το Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Ζωγράφου ξεκίνησε το 2000 και συνεχίζει εδώ και 16 χρόνια   το έργο του στην τοπική κοινωνία του Ζωγράφου  σχεδιάζοντας και υλοποιώντας προληπτικές  παρεμβάσεις που βασίζονται στη φιλοσοφία της προαγωγής υγείας και της ενεργητικής συμμετοχής όλων των μερών . Τα προγράμματα  πρόληψης στοχεύουν να ενδυναμώσουν τα άτομα μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων (φροντίδα εαυτού, αυτοεκτίμηση, επικοινωνία, συνεργασία, αποφασιστικότητα) με κύριο εργαλείο τη βιωματική δουλειά με μικρές ομάδες και τη βελτίωση του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Σταθερές και υγιείς σχέσεις στην οικογένεια και το σχολείο βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν δυνατή προσωπικότητα και να αυτό-προστατευθούν. 
Σημαντική θέση στα προγράμματα συνολικής πολιτικής πρόληψης κατέχει ο χώρος του σχολείου , ο οποίος θεωρείται το καταλληλότερο πλαίσιο  εφαρμογής προληπτικών παρεμβάσεων, γιατί συγκεντρώνει τη πλειοψηφία των παιδιών και εφήβων στους οποίους δεν έχουν εγκαθιδρυθεί και παγιωθεί αρνητικές συνήθειες στη συμπεριφορά . Παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες για ενεργητική συμμετοχή και συνεπώς εγγυάται σε μεγάλο βαθμό  την ενσωμάτωση των μηνυμάτων πρόληψης
Έτσι, το Κέντρο μας οργανώνει, σχεδιάζει και υλοποιεί  προγράμματα στα σχολεία ,  δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για παιδιά & νέους, γονείς, εκπαιδευτικούς,  Παρεμβάσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις και  παρέχει ατομική συμβουλευτική σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη,. Με βασικές αρχές το σεβασμό στον άλλο, τη συνεργασία, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την ενεργητική συμμετοχή επιχειρούμε να δημιουργήσουμε πυρήνες συνεργασίας και να προάγουμε την προσωπική ανάπτυξη, την αλληλοϋποστήριξη και την επικοινωνία. 
                                                  Εκ μέρους του  Δ.Σ του Κέντρου Πρόληψης
                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Καππής Γεώργιος

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου