Οι συμβασιούχοι των δήμων «βαφτίζονται»… επιχειρηματίες και κάνουν έναρξη επαγγέλματος στην εφορία!

Ως… επιχειρηματίες θα αντιμετωπίζονται από εδώ και στο εξής, όπως προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, σε ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Χρ. Κατσώτη.

«Είναι σαφέστατο το πολιτικό, το δημοσιονομικό, το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή δυνατότητα αλλαγής είτε των εργασιακών σχέσεων αυτών, είτε του θέματος της φορολογίας», είπε ξεκάθαρα ο αναπληρωτής υπουργός, απαντώντας στην αιτίαση του βουλευτή του ΚΚΕ να αρθεί το υπάρχον νομικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπ.αριθμ ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1033811 ΕΞ 2016/01.03.2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων – Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης του υπουργείου Οικονομικών, οι συμβασιούχοι που εργάζονται σε όλους τους τομείς καθαριότητας των ΟΤΑ και γενικότερα του δημοσίου, των οποίων οι συμβάσεις, παρατάθηκαν μέχρι και τις 31.12.2016, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4351/2015 θεωρείται ότι ασκούν πλέον επιχειρηματική δραστηριότητα και κατά συνέπεια είναι υποχρεωμένοι να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία και να εκδίδουν τα απαιτούμενα παραστατικά! Δηλαδή, οι εργαζόμενοι αυτοί με τις αποδοχές των «τρεις και εξήντα» είναι υποχρεωμένοι να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία και να εκδίδουν τα απαιτούμενα παραστατικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με τις συμβάσεις αυτές η κυβέρνηση τους αφαίρεσε βασικά δικαιώματα, όπως τα Βαρέα και Ανθυγιεινά ένσημα, την Ασφάλιση στο ΙΚΑ, άδειες, ωράριο εργασίας ειδικά για τις μητέρες μικρών παιδιών και συνολικά όσα δικαιώματα έχουν απομείνει για τους μισθωτούς εργαζόμενους αυτής της ειδικότητας.

Οι εργαζόμενοι, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του Τύπου, οι οποίοι παύουν να αμείβονται ως μισθωτοί, είναι πλέον υποχρεωμένοι να πληρώνουν λογιστές για να τους κρατούν τα βιβλία, ενώ παράλληλα έρχονται αντιμέτωποι και με δύο ακόμη δυσάρεστες εκπλήξεις: την άμεση μείωση των ήδη πενιχρών μηνιαίων αποδοχών τους κατά 20%, λόγω παρακράτησης φόρου εισοδήματος, και την υποχρέωση να καταβάλουν το 2017 τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ! Πρόκειται για εργαζόμενους που είχαν συνάψει κατά τη διάρκεια του 2015 συμβάσεις μίσθωσης έργου με τους Δήμους, οι οποίες έληγαν στις 31-12-2015 αλλά με το άρθρο 50 του ν. 4351/2015, οι συμβάσεις τους παρατάθηκαν για ένα ακόμη χρόνο, μέχρι τις 31-12-2016.

Ήδη, χιλιάδες υπάλληλοι μεγάλων Δήμων της χώρας, οι οποίοι εργάζονται στον καθαρισμό κτιρίων και στη συλλογή απορριμμάτων με τέτοιες συμβάσεις μίσθωσης έργου έχουν λάβει επιστολές από τους Δημάρχους-εργοδότες τους, με τις οποίες τούς γνωστοποιείται ότι από την 1η Απριλίου θα πάψουν να αμείβονται ως μισθωτοί κι ότι, για να λαμβάνουν τις αποδοχές τους, θα πρέπει πλέον να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από «μπλοκάκια». Προκειμένου δε να λάβουν εγκαίρως τους επόμενους μισθούς θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να προσέλθουν στα Τμήματα Μητρώου των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. για να υποβάλουν δηλώσεις έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας προσκομίζοντας τα ακόλουθα αποδεικτικά έγγραφα:Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, Αντίγραφο συμβολαίου κυριότητας ή μισθωτηρίου συμβολαίου της κύριας κατοικίας η οποία πρέπει να δηλωθεί ως επαγγελματική στέγη! Σε περίπτωση κατά την οποία η κατοικία έχει παραχωρηθεί δωρεάν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/1986 για τη δωρεάν παραχώρηση χώρου της κατοικίας αυτής ώστε να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη, Βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε., δεδομένου ότι ο εργαζόμενος, όπως τον διαβεβαιώνει ο Δήμος, θα συνεχίσει να είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Για τη λήψη της βεβαίωσης αυτής θα πρέπει, ωστόσο, να προηγηθεί προσέλευση στον Ο.Α.Ε.Ε. προκειμένου να προσκομιστεί βεβαίωση ασφάλισης στο ΙΚΑ ή και ορισμένα άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η όλη διαδικασία για την απαλλαγή από τον ΟΑΕΕ θα κοστίσει στον εργαζόμενο 110 ευρώ.

aftodioikisi

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου

Άλλη άποψη στου Ζωγράφου