Ενεργοποίηση του Flash player

  Παρακάτω θα δείτε πώς να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο του Flash Player στον Firefox, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα εύκολη και γρήγορη.

Αν δείτε την παρακάτω εικόνα (εικόνα 1) τότε πρέπει να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο του FlashPlayer®

Για να το ενεργοποιήσετε πατήστε στο εικονίδιο:

που βρίσκεται στα αριστερά επάνω του πλοηγού σας (π.χ Firefox)

-Eπιλέξτε Να επιτρέπεται (Always activate) από το αναδυόμενο μενού που θα ανοίξει (εικόνα 2).

 

Ευχαριστούμε